DSpace Repository

ПРАКТИКУМ З КУЛЬТУРИ ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Грицина, В. І.
dc.date.accessioned 2017-11-15T09:41:16Z
dc.date.available 2017-11-15T09:41:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4632
dc.description Грицина, В. І. Практикум з культури фахового мовлення для студентів-біологів / В. І. Грицина. – Херсон, 2017. - 36 с. uk_UA
dc.description.abstract Володіння культурою мовлення – невід'ємна ознака загальної культури людини, важлива умова професійного успіху та фахового зростання особистості. Основи культури мовлення є складовою частиною предмета " Українська мова ( за професійним спрямуванням )", який вивчають студенти всіх вищих навчальних закладів країни й одним із завдань якого є формування стійких навичок усного і писемного мовлення, зорієнтованого на професійну специфіку. Базовою вимогою культури мови, її основою є правильність мовлення. Вона розуміється як відповідність нормам сучасної літературної мови. Без володіння літературними нормами наголошення, слововживання та сполучуваності слів не існує культури мовлення. Правильність є необхідною передумовою інших якостей мовлення: чистоти, точності, логічності, доречності, виразності. Практикум має на меті допомогти студентам ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови, практично оволодіти ними, підвищити рівень культури усного й писемного мовлення. Запропоноване видання призначене майбутнім фахівцям у галузі біології, тому значну увагу в ньому приділено роботі над вимовою, написанням, творенням граматичних форм та уживанням біологічної лексики. Завдання згруповані за розділами, що відбивають різні види мовних норм: акцентуаційні, орфоепічні, орфографічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні, і побудовані таким чином, щоб охопити випадки, у яких мовці найчастіше порушують літературні норми. Вправи можуть бути використані як в аудиторіях для роботи на практичних заняттях, так і для самостійної роботи студентів. uk_UA
dc.title ПРАКТИКУМ З КУЛЬТУРИ ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account