DSpace Repository

INSTANT MESSAGING VOM SMARTPHONE AUS LINGUISTISCHER SICHT

Show simple item record

dc.contributor.author Ковбасюк, Л. А.
dc.contributor.author Kovbasyuk, L. А.
dc.date.accessioned 2017-11-08T09:03:44Z
dc.date.available 2017-11-08T09:03:44Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/4299
dc.description Ковбасюк, Л. А. INSTANT MESSAGING VOM HANDY: KOMMUNIZIEREN IN ECHTZEIT / Л. А. Ковбасюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика : зб. наук. праць. – 2017. – № 27. – С. 151-156. (0,54 др.а.) uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню систе́ми о́бміну миттє́вими повідо́мленнями (Instant Messaging) як різновиду мобільної комунікації у сучасній германістиці. У статті висвітлено поняття “комунікація”, “мобільна комунікація”, “систе́ма о́бміну миттє́вими повідо́мленнями”, проведено аналіз її найпоширеніших різновидів: WhatsApp ma Telegram. Аналізуються характерні ознаки миттєвих повідомлень з позиції лінгвістики на лексичному, граматичному та синтаксичному рівнях, окреслюються напрями їхнього вивчення у площині досліджень німецької германістики. Висвітлюються останні здобутки мовознавців Німеччини, окреслюються перспективи майбутніх досліджень в українській германістиці щодо аналізу системи обміну миттєвими повідомленнями. Статья посвящена исследованию систе́мы мгновенного обмена сообщениями (Instant Messaging) как особого типа мобильной комуникации в современной германистике. В статье рассматриваются понятия “коммуникация”, “мобильная коммуникация”, “систе́ма мгновенного обмена сообщениями”, проводится анализ самых распространнёных разновидов такой комуникации: WhatsApp и Telegram. Анализируются характерные признаки мгновенных сообщений з позиции лингвистики на лексическом, грамматическом и синтаксическом уровнях; определяются векторы их изучения в сфере исследований немецкой германистики. Освещаются последние достижения лингвистов Германии, устанавливаются перспективы будущих исследований систе́мы мгновенного обмена сообщениями в украинской германистике. The article deals with the notion of Instant Messaging as a specific kind of mobile communication in Modern German. It also examines the terms “communication”, “mobile communication”, “Instant Messaging”. The most important kinds of mobile communication WhatsApp Messenger and Telegram Messenger are analyzed. The typical lexical, grammatical and syntactic features of mobile Instant Messaging and the ways of the research in the Modern German are explained. The article has a close look at the latest researches on Instant Messaging of German linguists and offers the perspectives to the new linguistic investigation of mobile Instant Messaging in the Ukraine. uk_UA
dc.subject mobile communication uk_UA
dc.subject Instant Messaging uk_UA
dc.subject WhatsApp
dc.subject Telegram
dc.subject Germany
dc.subject linguistic research
dc.subject мобільна комунікація
dc.subject систе́ма о́бміну миттє́вими повідо́мленнями
dc.subject WhatsApp
dc.subject Telegram
dc.subject Німеччина
dc.subject лінгвістичні дослідження
dc.title INSTANT MESSAGING VOM SMARTPHONE AUS LINGUISTISCHER SICHT uk_UA
dc.title.alternative ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЕ МГНОВЕННОГО ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account