DSpace Repository

НАЦІОНАЛЬНИЙ МІФОСВІТ ЗБІРКИ СЕРГІЯ ЖАДАНА “ЖИТТЯ МАРІЇ”

Show simple item record

dc.contributor.author Демченко, А. В.
dc.contributor.author Demchenko, А. V.
dc.date.accessioned 2017-11-02T13:14:00Z
dc.date.available 2017-11-02T13:14:00Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/4229
dc.description Демченко, А. В. Національний міфосвіт збірки Сергія Жадана «Життя Марії» [Текст] / А. В.Демченко // Науковий зб. сьомої Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. з україністики «Діалог мов – діалог культур. Україна і світ». Серія : Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики / під ред. : О. Новікової, У. Шваєра, П. Гількеса. – Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017. – P. 349-356. uk_UA
dc.description.abstract У статті досліджено міфосвіт поезії С. Жадана. З'ясовано, що архетипічні образи збірки “Життя Марії” мають джерелом українську традиційну культуру й інтерпретацію образів–символів загальнолюдської свідомості. Досліджено, що поетична збірка відтворює проблеми існування людини. Принципи національного міфотворення дозволило поету через міфологічний світогляд більш яскраво показати та реконструювати український міфологічний образ картини світу. The article deals with mythological world of S. Zhadan's poetry. It is revealed that Ukrainian traditional culture and interpretation of imagessymbols of universal human consciousness are a source of archetypical images of poetic collection of S. Zhadan “Life of Mary”. It is studied that this poetic collection reproduces the problems of human existence. The principles of national mythmaking allowed poet to show more brightly and reconstruct Ukrainian mythological image of worldview through out mythological outlook. uk_UA
dc.subject архетипний образ uk_UA
dc.subject образ-символ uk_UA
dc.subject національна картина світобудови uk_UA
dc.subject язичницькі та християнські символи uk_UA
dc.subject archetypical image uk_UA
dc.subject symbolic image uk_UA
dc.subject national picture of the universe formation uk_UA
dc.subject pagan and Christian symbols uk_UA
dc.title НАЦІОНАЛЬНИЙ МІФОСВІТ ЗБІРКИ СЕРГІЯ ЖАДАНА “ЖИТТЯ МАРІЇ” uk_UA
dc.title.alternative NATIONAL MYTHOLOGICAL WORLD OF POETIC COLLECTION OF S. ZHADAN “LIFE OF MARY” uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account