DSpace Repository

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ХХ ст.

Show simple item record

dc.contributor.author Цюпак, І. М.
dc.date.accessioned 2017-07-11T09:41:32Z
dc.date.available 2017-07-11T09:41:32Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3212
dc.description Цюпак, І. М. Розвиток теорії трудового виховання дошкільників у педагогічних дослідженнях ХХ століття / І. М. Цюпак // Науково-дослідна робота молодих учених : стан, проблеми, перспективи : матер. І Всеукр. наук.-практ. інтернет – конф., 3 – 5 квітня 2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу : http //srw.ksu.ks.ua/wp-content/uploads/2012/04/Tsypak.pdf uk_UA
dc.description.abstract У статті описано розвиток теорії трудового виховання дошкільників у педагогічних дослідженнях ХХ століття. Розкрито зміну напрямків трудового виховання дошкільників у досліджуваному періоді. В статье описано развитие теории трудового воспитания дошкольников в педагогических исследованиях ХХ века. Раскрыто изменение направлений трудового воспитания дошкольников в исследуемом периоде. The article describes the development of the theory of labor education of preschool children in the pedagogical research of the twentieth century. Revealed changes in the directions of labor education of preschool children in the study period. uk_UA
dc.subject трудове виховання uk_UA
dc.subject дошкільний вік uk_UA
dc.subject трудовое воспитание uk_UA
dc.subject дошкольный возраст uk_UA
dc.subject labor education uk_UA
dc.subject preschool age uk_UA
dc.title РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ХХ ст. uk_UA
dc.title.alternative РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ХХ в. uk_UA
dc.title.alternative THE DEVELOPMEN OF THE THEORY OF LABOR EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE PEDAGOGICAL RESEACH OF THE XX century uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Педагогічний факультет
    Кафедра педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти. Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти. Кафедра спеціальної освіти. Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account