DSpace Repository

Інституціональний дизайн місцевого самоврядування в політико-правовому просторі сучасної України

Show simple item record

dc.contributor.author Костючков, С. К.
dc.date.accessioned 2017-07-10T11:09:46Z
dc.date.available 2017-07-10T11:09:46Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3168
dc.description Костючков, С. К. Інституціональний дизайн місцевого самоврядування в політико-правовому просторі сучасної України / С. К. Костючков // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. П. Могили. Серія : Політологія. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. - Т. 122, вип. 109. - С. 64-66. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядаються проблеми інституційного оформлення місцевого самоврядування в якості однієї з основ демократичного ладу, конституційного принципу організації та здійснення влади в суспільстві та державі. Автор також аналізує феномен місцевого самоврядування в контексті сучасної суспільно-політичної ситуації в Україні. В статье рассматриваются проблемы институционального оформления местного самоуправления в качестве одной из основ демократического строя, конституционного принципа организации и осуществления власти в обществе и государстве. Автор также анализирует феномен местного самоуправления в контексте современной общественно-политической ситуации в Украине. This article discusses the problems of institutional design of local self-government as one of the basis of democracy, the constitutional principle of the organization and exercise of power in society and the state. The author also examines the phenomenon of local government in the context of contemporary socio-political situation in Ukraine. uk_UA
dc.subject місцеве самоврядування, uk_UA
dc.subject публічна влада uk_UA
dc.subject територіальна громада uk_UA
dc.subject правові норми uk_UA
dc.subject муніципальна територія uk_UA
dc.subject субсидіарність uk_UA
dc.subject местное самоуправление uk_UA
dc.subject публичная власть uk_UA
dc.subject территориальная община uk_UA
dc.subject правовые нормы uk_UA
dc.subject муниципальная территория uk_UA
dc.subject субсидиарность uk_UA
dc.subject local government uk_UA
dc.subject public authority uk_UA
dc.subject the territorial communities uk_UA
dc.subject the rule of law uk_UA
dc.subject the municipal area uk_UA
dc.subject subsidiarity uk_UA
dc.title Інституціональний дизайн місцевого самоврядування в політико-правовому просторі сучасної України uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account