DSpace Repository

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МОВНОЇ ОСВІТИ Й МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Show simple item record

dc.contributor.author Полєвікова, О. Б.
dc.contributor.author Полевикова, О. Б.
dc.contributor.author Polyevikova, O. В.
dc.date.accessioned 2017-07-07T08:25:05Z
dc.date.available 2017-07-07T08:25:05Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3130
dc.description Полєвікова, О. Б. Концептуальні підходи до мовної освіти й мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку [Текст] / О. Б. Полєвікова // Наука і освіта. Серія : Педагогіка. Спецвипуск. Проект : «Вища освіта в сучасному суспільстві : шляхи оновлення та засоби реформування». - 2011.- № 6/СІІ. – С. 191-194. uk_UA
dc.description.abstract Автор статті здійснює аналіз концептуальних підходів до мовної освіти й мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Розкриває сутність компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, культурологічного підходів. З’ясовує, як відбувається розвиток мовлення в дошкільному віці у межах особистісно орієнтованого підходу. Обґрунтовує необхідність розробки й впровадження словоцентричного підходу до мовної освіти й мовленнєвого розвитку дошкільників. Автор статьи осуществляет анализ концептуальных подходов к языковому образованию и речевому развитию детей дошкольного возраста. Раскрывает сущность компетентностного, коммуникативно-деятельностного, культурологического подходов. Выясняет, как происходит развитие речи в дошкольном возрасте в рамках личностно ориентированного подхода. Обосновывает необходимость разработки и внедрения словоцентричного подхода к языковому образованию и речевому развитию дошкольников. The author of the article analyzes the conceptual approaches to language education and speech development of preschool children. The essence of competence, communicative and active, cultural approaches is revealed. The article explains how the language development in preschool age within the learneroriented approach is happened. It justifies the need to develop and implement the word-center approach to language education and speech development of preschoolers. uk_UA
dc.subject компетентнісний uk_UA
dc.subject комунікативно-діяльнісний uk_UA
dc.subject культурологічний uk_UA
dc.subject особистісно орієнтований uk_UA
dc.subject словоцентричний підходи до мовної освіти й мовленнєвого розвитку дошкільників uk_UA
dc.subject компетентностный uk_UA
dc.subject коммуникативно- деятельностный uk_UA
dc.subject культурологический uk_UA
dc.subject личностно ориентированный uk_UA
dc.subject словоцентричный подходы к языковому образованию и речевому развитию дошкольников uk_UA
dc.subject competence uk_UA
dc.subject communicative and active uk_UA
dc.subject cultural uk_UA
dc.subject personalityoriented approaches to word-center language education and speech development of preschoolers uk_UA
dc.title КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МОВНОЇ ОСВІТИ Й МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ uk_UA
dc.title.alternative КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЯЗЫКОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА uk_UA
dc.title.alternative СONCEPTUAL APPROACHES TO LANGUAGE EDUCATION AND SPEECH DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Педагогічний факультет
    Кафедра педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти. Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти. Кафедра спеціальної освіти. Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account