DSpace Repository

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИСКАНИЯ В РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ РУБЕЖЕЙ ХХ ВЕКА: СПЕЦИФИКА СОЗНАНИЯ, КОНЦЕПТОСФЕРА, ТИПОЛОГИЯ : монография

Show simple item record

dc.contributor.author Ильинская, Н. И.
dc.contributor.author Ільїнська, Н. І.
dc.date.accessioned 2017-01-13T12:28:52Z
dc.date.available 2017-01-13T12:28:52Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/2319
dc.description Ильинская, Н. И. Религиозно-философские искания в русской поэтической традиции рубежей ХХ века : специфика сознания, концептосфера, типология : монография / Н. И. Ильинскя. – Херсон : Айлант, 2005. – 474 с. uk_UA
dc.description.abstract В центре исследования – поэтический процесс конца ХХ века как новый тип целостности в аспекте культурной преемственности с предшествующей переходной эпохой – рубежом ХІХ–ХХ в.в. Анализируется представленная различными стилевыми системами поэзия: новейшая (творчество И. Бродского, Ю. Кузнецова, С. Стратановского, Е. Шварц, В. Блаженного, А. Вознесенского, С. Кековой, З. Миркиной, Т. Кибирова, И. Тюрина, иеромонаха Романа (А. Матюшина), Я. Токаревой, В. Шнейдера) и Серебряного века (поэзия А. Блока, М. Волошина, Н. Гумилева, О. Мандельштама, А. Белого, В. Маяковского, К. Р. (К. Романова), С. Есенина) с точки зрения типологической схожести структур религиозно-поэтического сознания и концептосферы, их художественного воплощения в идиостилях. Для филологов-преподавателей, научных работников, студентов. В монографії поетичний процес кінця ХХ століття досліджено як нову цілісність, ґрунтовану на культурному спадкові попередньої перехідної доби – помежів’я ХІХ–ХХ ст. Розглянуто представлену різними стильовими системами поезію: новітню (творчість Й. Бродського, Ю. Кузнєцова, С. Стратановського, О. Шварц, В. Блаженного, А. Вознесенського, С. Кекової, З. Міркіної, Т. Кібірова, І. Тюріна, ієромонаха Романа (А. Матюшина), Я. Токарєвої, В. Шнейдера) і Срібного віку (поезія О. Блока, М. Волошина, Н. Гумільова, О. Мандельштама, А. Бєлого, В Маяковського, К. Р. (К. Романова), С. Єсеніна) в аспекті типологічних сходжень структур релігійно-поетичної свідомості і концептосфери, їхньої художньої реалізації через ідіостилі. Для філологів- викладачів, наукових працівників, студентів. uk_UA
dc.title РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИСКАНИЯ В РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ РУБЕЖЕЙ ХХ ВЕКА: СПЕЦИФИКА СОЗНАНИЯ, КОНЦЕПТОСФЕРА, ТИПОЛОГИЯ : монография uk_UA
dc.type Monograph uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет української й іноземної філології та журналістики
    Кафедра української філології та журналістики. Кафедра слов'янської філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова. Кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики. Кафедра aнглійської мови та методики її викладання. Кафедра німецької та романської філології

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account