DSpace Repository

ВПЛИВ ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ НА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ 3 - 5 РОКІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ СПАСТИЧНОЇ ФОРМИ

Show simple item record

dc.contributor.author Таран, І. В.
dc.date.accessioned 2014-10-08T09:46:42Z
dc.date.available 2014-10-08T09:46:42Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/175
dc.description Таран, І. В. ВПЛИВ ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ НА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ 3 - 5 РОКІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ СПАСТИЧНОЇ ФОРМИ / І. В. Таран // Психолого педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць. - 2013. - № 44. - С. 130 – 135. uk_UA
dc.description.abstract У даній роботі проведена оцінка соціально-емоційного розвитку, ігрової діяльності та рівня тривоги дітей 3-5 років з церебральним паралічем спастичної форми. В дослідженні приймали участь 24 особи. Доказано відставання у психологічному розвитку хворих з даною патологією відповідно вікових норм. В зв’язку з чим нами запропонована та апробована авторська методика гідрокінезотерапії, яка значно сприяє покращенню розвитку психологічно стану дітей, що в свою чергу є стимулом для подальшого лікування. В данной работе проведена оценка социально-эмоционального развития, игровой деятельности и уровня тревоги детей 3-5 лет с церебральным параличом спастической формы. В исследовании принимали участие 24 ребенка. Доказано отставание в психологическом развитии больных с данной патологией относительно возрастных норм. В связи с этим нами предложена и апробирована методика гидрокинезотерапии, которая значительно способствует улучшению развития психологического состояния детей, что в свою очередь является стимулом для дальнейшего лечения. In this paper we assess the social and emotional development, play and level of anxiety children 3-5 years old with cerebral palsy spastic form. The study involved 24 children. Proved lag in psychological development of patients with this condition regarding age norms. In this regard, we proposed and tested a method hydrokinesitherapy, which significantly improves the psychological state of children, which in turn is an incentive for further treatment. uk_UA
dc.subject бал uk_UA
dc.subject церебральний параліч uk_UA
dc.subject розвиток uk_UA
dc.subject показник uk_UA
dc.subject норма uk_UA
dc.subject дитина uk_UA
dc.subject бал uk_UA
dc.subject церебральный паралич uk_UA
dc.subject развитие uk_UA
dc.subject показатель uk_UA
dc.subject норма uk_UA
dc.subject ребенок uk_UA
dc.subject ball uk_UA
dc.subject cerebral palsy uk_UA
dc.subject develop uk_UA
dc.subject record uk_UA
dc.subject rate uk_UA
dc.subject child uk_UA
dc.title ВПЛИВ ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ НА РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ 3 - 5 РОКІВ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ СПАСТИЧНОЇ ФОРМИ uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account