2021

 

Recent Submissions

 • Желєзагло, А. В. (2021)
  Аспект широкого застосування теорії симетричних многочленів визначив вибір теми дослідження. В роботі систематизовано теоретичні відомості про симетричні многочлени та розкритті питання застосування теорії симетричних ...
 • Редько, Л. В. (2021)
  У теперішній час початки математичного аналізу є невід’ємним складовим курсу алгебри старшої школи. В роботі розглянуто основні положення, що стосуються поняття граничного переходу, а також питання застосування його в ...
 • Матійків, С. В. (2021)
  Геометрична теорія ізопериметрів – це розділ застосування основних методів геометрії до дослідження ряду максимальних та мінімальних властивостей фігур. В роботі розглянуто основні положення, що стосуються ізопериметричних ...
 • Гузенко, З. О. (2021)
  Робота присвячена перевірці ефективності організації змішаного навчання, під час вивчення розділу «Похідна та її застосування». В роботі розроблені рекомендації по вивченню обраного розділу, проведено аналіз освітніх ...
 • Чорна, Ю. В. (2021)
  Завдяки практичному прикладенню узагальненого підсумовування клас консервативних методів відіграє значну роль в теорії підсумовування рядів. В роботі розкрито взаємозалежності різних видів абсолютної консервативності для ...
 • Желєз, В. М. (2021)
  В роботі розкрито питання про важливість застосування функціональної складової при розв’язуванні різних типів рівнянь та нерівностей при підготовці здобувачів середньої освіти профільних закладів The paper reveals the ...
 • Вовчанчина, Т. І. (2021)
  Вже зараз всіх цікавить зміст і напрямки покращення STEM-освіти, як далі буде розвиватися технологічна сфера в навчальних закладах та в покращенні освіти. Особливості впровадження елементів STEM-освіти в навчання ...
 • Цимбалюк, А. О. (2021)
  Робота присвячена поступовому включенню в навчальний матеріал шкільного курсу геометрії елементів метричної геометрії. Ці питання стосуються шкільної програми поглибленого вивчення математики. У роботі представлений детальний ...
 • Панова, К. О. (2021)
  Кваліфікаційна робота присвячена розгляду та систематизації методів підсумовування рядів як інструмента для реалізації різноманітних досліджень для подання широкого класу функцій, здійснення аналітичних перетворень та ...
 • Морозова, С. Ю. (2021)
  Дипломна робота викладена на 55 сторінках, вона містить 3 розділи, 19 ілюстрацій, 1 таблицю, 40 джерел в переліку посилань. Об’єктом розгляду є функтори G-симетричного степеня. Предмет роботи – поверхні, що виникають під ...
 • Лапік, С. В. (2021)
  Більшість задач класичної математичної фізики зводиться до крайових задач диференціальних також лінійних диференційованих рівнянь – рівнянь математичної фізики. Основними математичними засобами дослідження цих задач ...
 • Коваленко, А. С. (2021)
  В роботі систематизувано основні відомості про діофантові рівняння та розглянуто методи розв‘язування діофантових рівнянь другого степеня, що можуть бути розглянуті на факультативних гуртках з математики у закладах середньої ...
 • Конотоп, К. А. (2021)
  Магістерська робота присвячена дослідженню понять функторів експоненціального типу та розробці методичного забезпечення навчання елементам топології у курсі математики основної школи. У роботі представлено розгляд ...
 • Гайдук, І. І. (2021)
  Метод комплексних чисел дозволяє розв’язувати планіметричні задачі безпосередньою підстановкою вихідних даних в формули. В роботі розглядається застосування комплексних чисел, зокрема при розв’язуванні тригонометричних ...
 • Човник, А. В. (2021)
  В роботі розглянуто основні положення, що стосуються проблеми континууму в теорії множин, яку в свій час висунув Кантор у вигляді гіпотези про те, що не існує множини, потужність якої була б проміжною між потужністю ...