2021

 

Recent Submissions

 • Чумаченко, Д. О. (2021)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто віртуалізацію мистецтва у культурі інформаційного суспільства. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглядається ...
 • Тараненко, В. М. (2021)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто соціокультурні детермінанти розвитку сучасного кіномистецтва. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. У першому розділі зазначається методологічне ...
 • Кириченко, К. О. (2021)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто комунікацію та ідею синтезу в сучасної культури. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглядається міжкультурна ...
 • Барабанов, В. В. (2021)
  У кваліфікаційній роботі розглянуто: розвиток візуально-перформативних практик у сучасній культурі. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У першому розділі здійснено аналіз ...