DSpace Repository

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ НА ОСНОВІ МІКРОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ

Show simple item record

dc.contributor.author Беркело, Г. П.
dc.date.accessioned 2021-07-13T10:16:21Z
dc.date.available 2021-07-13T10:16:21Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14631
dc.description Беркело, Г. П. Організація проєктно-конструкторської діяльності учнів шляхом залучення до виготовлення приладів на основі мікроелектронної техніки = Organization of design activities of students by involving in the manufacture of devices based on microelectronic technology : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Г. П. Беркело ; наук. керівник канд.пед.наук, доц. Т. Л. Гончаренко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, Кафедра фізики та методики її навчання. – Херсон : ХДУ, 2021. – 42 с. uk_UA
dc.description.abstract Робота присвячена організації проєктно-конструкторської діяльності на основі мікроелектронної техніки. Проєктно-конструкторська діяльність є складовою діяльністю під час STEM-занять. Впровадження цієї діяльності спрямовується на підвищення економічного стану країни та пришвидшення розвитку нанотехнологій, біотехнологій, робототехніки. Ми проаналізували методику організації проектно-конструкторської діяльності, та виділили основні етапи проведення, сформулювали методичні рекомендації щодо організації. При моделюванні схеми звертати увагу на фізичні закони, явища які пов’язані із конструкцією, елементами. Розробили програму організації проєктно-конструкторської діяльності на прикладі сонячної батареї. The work is devoted to the organization of design activities based on microelectronic technology. Design activities are an integral part of STEM classes. The implementation of this activity is aimed at improving the economic condition of the country and accelerating the development of nanotechnology, biotechnology, robotics. We analyzed the methodology of organization of design and engineering activities, and identified the main stages of implementation, formulated guidelines for the organization. When modeling the scheme, pay attention to the physical laws, phenomena that are related to the structure, elements. Developed a program for the organization of design activities on the example of a solar panel. uk_UA
dc.subject проєктна діяльність uk_UA
dc.subject конструювання uk_UA
dc.subject фізика uk_UA
dc.subject учні uk_UA
dc.subject практична робота uk_UA
dc.subject project activities uk_UA
dc.subject constructing uk_UA
dc.subject physics uk_UA
dc.subject students uk_UA
dc.subject practical work uk_UA
dc.title ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ ПРИЛАДІВ НА ОСНОВІ МІКРОЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ uk_UA
dc.title.alternative ORGANIZATION OF DESIGN ACTIVITIES OF STUDENTS BY INVOLVING IN THE MANUFACTURE OF DEVICES BASED ON MICROELECTRONIC TECHNOLOGY uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account