DSpace Repository

ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ РОБОТИ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ В ІНКЛЮЗИВНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Show simple item record

dc.contributor.author Швець, І. Р.
dc.date.accessioned 2021-07-08T10:32:00Z
dc.date.available 2021-07-08T10:32:00Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14478
dc.description Швець, І. Р. Інновації в системі роботи асистента вчителя в інклюзивно-освітньому просторі = Innovations in the system of work of a teacher's assistant in an inclusive educational space : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / І. Р. Швець ; наук. керівник к.пед.н., доц. Т. В. Коршун ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т психології історії та соціології, Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. – Херсон : ХДУ, 2021. – 29 с. uk_UA
dc.description.abstract Актуальність теми дослідження полягає в тому, що обраний Україною шлях європейської інтеграції передбачає нові вимоги до системи освіти, зокрема, підхід, який прирівнюється до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, їх реабілітації та інтеграції в суспільство. Теоретична частина розкриває особливості поняття «інклюзія» як соціального феномену та сутність і специфіку організації роботи асистента вчителя з дітьми, які мають статус «дитина з інвалідністю». В практичній частині викладено сутність застосування арт-терапії як новітньої технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та теоретична модель казкотерапії в роботі з дітьми з особливими потребами. The relevance of the research topic is that the path of European integration chosen by Ukraine provides new requirements for the education system, in particular, an approach that equates to quality education of children with special educational needs, their rehabilitation and integration into society. The theoretical part reveals the features of the concept of "inclusion" as a social phenomenon and the essence and specifics of the organization of the assistant teacher with children with the status of "child with a disability." In the practical part the essence of application of art therapy as the newest technology of work with children with special educational needs and a theoretical model of fairy tale therapy in work with children with special needs is stated. uk_UA
dc.subject інклюзія uk_UA
dc.subject асистент вчителя uk_UA
dc.subject діти з ООП uk_UA
dc.subject арт-терапія uk_UA
dc.subject іnclusion uk_UA
dc.subject teacher's assistant uk_UA
dc.subject children with special educational needs uk_UA
dc.subject art-therapy uk_UA
dc.title ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ РОБОТИ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ В ІНКЛЮЗИВНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ uk_UA
dc.title.alternative Innovations in the system of work of a teacher's assistant in an inclusive educational space uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account