DSpace Repository

АКСІОМА ВИБОРУ ТА ТЕОРЕМА БАНАХА-ТАРСЬКОГО

Show simple item record

dc.contributor.author Тімченко, М. О.
dc.date.accessioned 2021-07-05T10:36:43Z
dc.date.available 2021-07-05T10:36:43Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/14364
dc.description Тімченко, М. О. Аксіома вибору та теорема Банаха-Тарського = The axiom of choice and the Banach-Tarski theorem : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / М. О. Тімченко ; наук. керівник д-р фіз.-мат.н, проф. О. Г. Савченко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, Кафедра алгебри, геометрії та математичного аналізу. – Херсон : ХДУ, 2021. – 48 с. uk_UA
dc.description.abstract У кваліфікаційній роботі (проєкті) розглянуто аксіому вибору та її застосування в математиці, вимірні та невимірні множини, квадратуру кола Тарського, а також теорему Банаха-Тарського. Наприкінці був встановлений зв'язок дослідження зі шкільним курсом геометрії, а саме розглянуто аксіоматичний підхід до вивчення шкільного курсу геометрії. In the qualification work (project) the axiom of choice and its application in mathematics, measurable and immeasurable sets, the squaring of the Tarski circle, as well as the Banach-Tarski theorem are considered. In the end, the connection of the research with the school course of geometry was established, namely the axiomatic approach to the study of the school course of geometry was considered. uk_UA
dc.subject аксіома вибору uk_UA
dc.subject теорема Банаха-Тарського uk_UA
dc.subject аксіоматичний підхід uk_UA
dc.subject квадратура кола uk_UA
dc.subject множини uk_UA
dc.subject choice axiom uk_UA
dc.subject Banach-Tarski theorem uk_UA
dc.subject axiomatic approach uk_UA
dc.subject quadrature of a circle uk_UA
dc.subject sets uk_UA
dc.title АКСІОМА ВИБОРУ ТА ТЕОРЕМА БАНАХА-ТАРСЬКОГО uk_UA
dc.title.alternative The axiom of choice and the Banach-Tarski theorem uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account