2021

 

Recent Submissions

 • Маришева, К. М. (2021)
  Проблема вибору форм та прийомів організації розв’язування задач на уроках математики завжди була актуальною. Форми організації навчання (організаційні форми) - це зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, ...
 • Вініченко, А. С. (2021)
  Однією з актуальних проблем математичної освіти є проблема інтеграції математичних знань. Інтеграція алгебраїчного та геометричного методів – це процес поєднання даних методів. В галузі розв’язування задач інтеграція цих ...
 • Цьот, А. В. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проєкті) розглянуто особливості вивчення функцій у курсі алгебри 7-9 класів, наведено аналіз представлення теми у рекомендованих Міністерством освіти і науки підручниках, виконано аналіз вправ з ...
 • Тімченко, М. О. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проєкті) розглянуто аксіому вибору та її застосування в математиці, вимірні та невимірні множини, квадратуру кола Тарського, а також теорему Банаха-Тарського. Наприкінці був встановлений зв'язок ...
 • Стрілецький, В. І. (2021)
  Предметом кваліфікаційного проєкту є дистанційний курс з вищої математики для нематематичних спеціальностей закладів вищої освіти (ЗВО). В роботі аналізується тематичний план типового університетського курсу з вищої ...
 • Сперчун, Х. І. (2021)
  Задачі одночасно є засобом засвоєння знань і контролю навчальних досягнень учнів з математики. Актуальною на сьогодні є проблема осучаснення змісту і системи вправ підручників математики у контексті реалізації провідних ...
 • Соловйова, А. О. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проєкті) розглянуто теорему про чотири фарби, історичні відомості про появу теореми. Способи застосування теореми на площині та складних поверхнях таких, як тор та лист Мебіуса. Використання теореми ...
 • Овдійчук, М. С. (2021)
  Метод підрахунку параметрів (параметризація) широко використовується в фізиці, механіці, математиці та інших областях науки та техніки. В методичній літературі не має систематичного викладу даного методу, проте він має ...
 • Медведська, В. О. (2021)
  У кваліфікаційній роботі запропоновано методику вивчення елементів топології для учнів основної школи. Зокрема, розглянуто питання добутку компактних топологічних просторів, досліджена поведінка функції, що визначає ...
 • Ковальчук, О. О. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проекті) досліджено історію та сучасний стан питань пов’язаних з доведенням Великої теореми Ферма, та гіпотези Ейлера. Сформульовано гіпотезу про наявність для будь-якого , діамантового розв’язку ...
 • Карпенко, К. В. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проєкті) розглянуто метрику Хаусдорфа, поведінку функторів на категорії компактів та неперервних відображень, приклади просторів, що виникають під дією функторів експоненціального типу, методику ...
 • Гошкович, С. В. (2021)
  Кваліфікаційна робота присвячена знайомству з поняттям досконалого числа, історією його відкриття та дослідженню властивостей цих чисел. Детально досліджуємо структуру парних досконалих чисел. The qualification work is ...
 • Гаран, І. О. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проєкті) розглянуто основні ознаки збіжності числових рядів: ознаки порівняння, ознаки Д’Аламбера, Коші, Раабе, Куммера, Бертрана, Гаусса, інтегральна ознака Маклорена-Коші та деякі методи їх ...
 • Фіалковська, Л. В. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проєкті) розглянуть основні способи роботи з навчальною літературою; методичні вимоги по використанню навчальної літератури на уроках математики; методика навчання здобувачів освіти прийомам роботи ...
 • Бромірська, А. А. (2021)
  Проблема вибору форм та методів організації дистанційного навчання зараз досить актуальна. Метод навчання – спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності учнів та вчителів, спрямованої на вирішення освітніх завдань, ...
 • Борисова, О. С. (2021)
  Дослідження питання формування навичок самостійної роботи учнів основної школи набуло особливого значення у зв'язку із необхідністю поєднувати традиційне навчання з дистанційним через епідемічну ситуацію в країні. Найважливішим ...
 • Божко, О. О. (2021)
  Операційне числення застосовується для розв’язування лінійних диференціальних рівнянь звичайних та з частинними похідними, диференціально-різницевих рівнянь та лінійних інтегральних рівнянь типу згортки. До цих рівнянь ...
 • Барболіна, А. С. (2021)
  У кваліфікаційній роботі (проєкті) проаналізовано різні підходи до вивчення теми «Ірраціональні числа» в середній школі, методи формування поняття «трансцендентне число»; розглянуто сьому проблему Гільберта про ірраціональність ...
 • Балакова, О. Р. (2021)
  Математиків давно цікавить питання про подання будь-якого числа у вигляді суми деякої кількості простих. Однією із таких задач зайнявся більш двохсот років тому Х. Гольдбах. Він перепробував дуже багато чисел, намагаючись ...