DSpace Repository

Зарубіжний досвіт формування ефективної системи кадрового менеджменту

Show simple item record

dc.contributor.author Грибаков, О. О.
dc.date.accessioned 2021-02-04T12:11:11Z
dc.date.available 2021-02-04T12:11:11Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13468
dc.description Грибаков, О. О. Зарубіжний досвіт формування ефективної системи кадрового менеджменту = Foreign experience in forming an effective personnel management system : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. О. Грибаков ; наук. керівник д.е.н., професор Н. А. Тюхтенко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу і права, Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування. – Херсон : ХДУ, 2020. – 76 с. uk_UA
dc.description.abstract Перетворення форм і методів управління в підприємницьких структурах, спрямоване на розвиток підприємливості і творчості, стане ефективним у тому випадку, якщо буде здійснюватися кадрами, здатними на високому професійному рівні вирішувати завдання управління персоналом фірм, скеровувати трудовий потенціал працівників на досягнення мети організації. Керівники всіх рівнів повинні вміти розбиратися в основах кадрового менеджменту, уміти професійно оцінювати відносини, що складаються у командах, скеровувати роботу лідера таким чином, щоб це служило інтересам як організації в цілому, так і кожного її члена. Transformation of forms and methods of management in business structures, aimed at developing entrepreneurship and creativity, will be effective if it is carried out by personnel capable of high professional level to solve the problem of personnel management of firms, direct labor potential to achieve the goal of the organization. Leaders at all levels must be able to understand the basics of personnel management, be able to professionally assess the relationship between teams, direct the work of the leader so that it serves the interests of the organization as a whole and each of its members. uk_UA
dc.subject менеджмент uk_UA
dc.subject кадровий менеджмент uk_UA
dc.subject людські ресурси організації uk_UA
dc.subject продуктивність праці uk_UA
dc.subject ефективність кадрового менеджменту uk_UA
dc.subject система кадрового менеджменту uk_UA
dc.subject management uk_UA
dc.subject personnel management uk_UA
dc.subject human resources of the organization uk_UA
dc.subject labor productivity uk_UA
dc.subject efficiency of personnel management uk_UA
dc.subject personnel management system uk_UA
dc.title Зарубіжний досвіт формування ефективної системи кадрового менеджменту uk_UA
dc.title.alternative Foreign experience in forming an effective personnel management system uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account