DSpace Repository

Питання управління школою у педагогічній спадщині В.Сухомлинського

Show simple item record

dc.contributor.author Тонконцов, А. С.
dc.date.accessioned 2021-02-04T11:59:59Z
dc.date.available 2021-02-04T11:59:59Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13465
dc.description Тонконцов, А. С. Питання управління школою у педагогічній спадщині В. Сухомлинського = Issues of school management in the pedagogical heritage of V. Sukhomlynsky : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. С. Тонконцов ; наук. керівник д.п.н., професор В. Л. Федяєва ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, ф-т бізнесу і права, кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова. – Херсон : ХДУ, 2020. – 51 с. uk_UA
dc.description.abstract У науковій роботі проаналізовано підходи В. Сухомлинського до управління Павлиською середньою школою в умовах реформування освіти України 50-60-х років ХХ століття, розкрито систему організації та управління освітнім процесом Павлиської середньої школи в контексті історичної ретроспективи. Визначено, що у Павлиській середній школі була розроблена і зреалізована система управлінської діяльності. Підтвердженням її результативності, системності роботи В.Сухомлинського як директора школи став його творчий доробок, в якому подано опис та аналіз конкретних педагогічних реалій. Внутрішкільне управління в педагогічній системі В.Сухомлинського включало педагогічне керівництво (вимоги до директора, завуча, вчителя, проведення методичної роботи) й організацію роботи школи та учнів. The scientific work analyzes V. Sukhomlynsky's approaches to the management of Pavlyska secondary school in the conditions of reforming education in Ukraine in the 50-60s of the XX century, reveals the system of organization and management of the educational process of Pavlyska secondary school in the context of historical retrospect. It is determined that a system of managerial activity was developed and implemented in Pavlyska Secondary School. Confirmation of its effectiveness, systematic work of V. Sukhomlinsky as the director of the school was his creative work, which provides a description and analysis of specific pedagogical realities. Intra-school management in the pedagogical system of V. Sukhomlynsky included pedagogical guidance (requirements for the principal, head teacher, teacher, methodical work) and organization of school and student work. uk_UA
dc.subject Директор школи uk_UA
dc.subject система управління uk_UA
dc.subject педагогічний експеримент uk_UA
dc.subject освітній менеджмент uk_UA
dc.subject School principal uk_UA
dc.subject pedagogical experiment uk_UA
dc.subject educational management uk_UA
dc.title Питання управління школою у педагогічній спадщині В.Сухомлинського uk_UA
dc.title.alternative Issues of school management in the pedagogical heritage of V. Sukhomlynsky uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account