DSpace Repository

Професійна кар’єра як фактор підвищення ефективності адміністрування людського розвитку

Show simple item record

dc.contributor.author Кожевнікова, І. А.
dc.date.accessioned 2021-02-04T11:47:15Z
dc.date.available 2021-02-04T11:47:15Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13463
dc.description Кожевнікова, І. А. Професійна кар’єра як фактор підвищення ефективності адміністрування людського розвитку = Professional career as a factor in improving the efficiency of human development administration: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / І. А. Кожевнікова ; наук. керівник д.е.н., професор Н. А. Тюхтенко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу і права, Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування. – Херсон : ХДУ, 2020. – 59 с. uk_UA
dc.description.abstract Сучасні світові тенденції переконливо ставлять питання пріоритетності формування людського капіталу для ефективного розвитку підприємства, країни, світу. Людський розвиток розлядається переважною більшістю науковців і практиків як основний елемент прогресу суспільства. Адміністрування на всіх рівнях людського розвитку виокремлює необхідність дослідження категорії «кар’єра». Саме кар’єра передбачає успішний професійний шлях працівника на різних етепах його життя, ступінь задоволеності своїм місцем в системі соціально-трулових відносин та, як наслідок, відповідна ефективність діяльності компанії, в якій (яких) реалізується успішна професійна кар’єра. Зазначене обумовлює актуальність дослідження професійної кар’єри як фактора підвищення ефективності адміністрування людського розвитку. Modern world trends convincingly raise the question of the priority of human capital formation for the effective development of the enterprise, country, world. Human development is considered by the vast majority of scientists and practitioners as a key element of society's progress. Administration at all levels of human development highlights the need to study the "career" category. It is the career that presupposes the successful professional path of an employee at different stages of his life, the degree of satisfaction with his place in the system of social and trul relations and, as a consequence, the corresponding efficiency of the company in which (which) a successful professional career is realized. This determines the relevance of professional career research as a factor in improving the efficiency of human development administration. uk_UA
dc.subject кар’єра uk_UA
dc.subject професійна кар’єра uk_UA
dc.subject людський розвиток uk_UA
dc.subject людський капітал uk_UA
dc.subject ефективність кадрового менеджменту uk_UA
dc.subject адміністрування людського розвитку uk_UA
dc.subject career uk_UA
dc.subject professional career uk_UA
dc.subject human development uk_UA
dc.subject human capital uk_UA
dc.subject efficiency of personnel management uk_UA
dc.subject human development administration uk_UA
dc.title Професійна кар’єра як фактор підвищення ефективності адміністрування людського розвитку uk_UA
dc.title.alternative Professional career as a factor in improving the efficiency of human development administration uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account