DSpace Repository

СИНТЕЗ ПОХІДНИХ 4 АРИЛ- ТА 4 ГЕТЕРОАРИЛ- 1,4-ДИГІДРОПІРИДИНУ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ РІСТРЕГУЛЮЮЧОЇ АКТИВНОСТІ

Show simple item record

dc.contributor.author Кириченко, О. С.
dc.date.accessioned 2021-02-01T13:01:28Z
dc.date.available 2021-02-01T13:01:28Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13398
dc.description Кириченко, О. С. Синтез похідних 4 арил-та 4 гетегоарил 1,4-дигідропіпидину і дослідження їх рістрегуюючої активність / Synthesis of derivatives of 4 aryl and 4 heteoaryl 1,4-dihydropipidine and study of their regressive activity : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. С. Кириченко ; наук. керівник к.хім.н., доц. О. Н. Речицький ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Медичний ф-т, Кафедра хімії та фармації. – Херсон : ХДУ, 2020. – 73 с. uk_UA
dc.description.abstract Хімія гетероциклічних сполук є однією з провідних галузей органічної хімії. Гетероцикли володіють високою та специфічною реакційною здатністю, а також здатні виявляти біологічну активність. Дослідження 1,4-дигідропіридинів (1,4-ДГП) представляє особливий інтерес у фармацевтичній галузі через їх важливе застосування як антагоністів кальцієвих каналів для лікування серцевих захворювань. 1,4-ДГП здатні впливати на серцево-судинну систему та використовуються для лікування гіпертонічної хвороби, ракових захворювань і володіють антипаразитними та антиоксидантними властивостями. Використовуються як потенційні протитуберкульозні агенти. Володіють нейротропною та протизапальною дією The chemistry of heterocyclic compounds is one of the leading branches of organic chemistry. Heterocycles have a high and specific reactivity, as well as the ability to exhibit biological activity. The study of 1,4-dihydropyridines (1,4-BPH) is of particular interest in the pharmaceutical field due to their important use as calcium channel antagonists for the treatment of heart disease. 1,4-BPH is able to affect the cardiovascular system and is used to treat hypertension, cancer and have antiparasitic and antioxidant properties. Used as potential anti-TB agents. They have neurotropic and anti-inflammatory effects. uk_UA
dc.subject 1,4-дигідропіридинів uk_UA
dc.subject хімія гетероциклічних сполук uk_UA
dc.subject 1,4-dihydropyridines uk_UA
dc.subject сhemistry of heterocyclic compounds uk_UA
dc.title СИНТЕЗ ПОХІДНИХ 4 АРИЛ- ТА 4 ГЕТЕРОАРИЛ- 1,4-ДИГІДРОПІРИДИНУ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ РІСТРЕГУЛЮЮЧОЇ АКТИВНОСТІ uk_UA
dc.title.alternative SYNTHESIS OF DERIVATIVES OF 4 ARYL AND 4 HETEOARYL 1,4-DIHYDROPIPIDINE AND STUDY OF THEIR REGRESSIVE ACTIVITY uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account