DSpace Repository

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ ВІРЬОВЧИНА

Show simple item record

dc.contributor.author Захарова, С. І.
dc.date.accessioned 2021-02-01T12:56:06Z
dc.date.available 2021-02-01T12:56:06Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13396
dc.description Захарова, С. І. Моніторинг якості поверхневих вод річки Вірьовчино = monitoring the surface water quality of the Virivchyno River : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / С. І. Захарова ; наук. керівник к.т.н., доц. Т. А. Попович ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Медичний ф-т, Кафедра хімії та фармації. – Херсон : ХДУ, 2020. – 69 с. uk_UA
dc.description.abstract Прісна вода – це обмежений ресурс, важливий для сільського господарства, промисловості та існування людини. Без прісної води не буде належної якості сталого розвитку. Її забруднення та марнотратне використання загрожують людству. Викид токсичних речовин, хімікатів, перекачування водоносних горизонтів, забруднення водойм речовинами, що сприяють зростанню водоростей є одними з основних причин погіршення якості води, яка має вирішальне значення для стійкого соціально-економічного розвитку. Водні екосистеми знаходяться під загрозою в усьому світі. Різноманітні забруднюючі речовини, а також руйнівні практики землекористування, управління водними ресурсами були присутні давно, але лише нещодавно їх наявність досягла критичного рівня. Fresh water is a limited resource important for agriculture, industry and human existence. Without fresh water there will be no proper quality of sustainable development. Its pollution and wasteful use threaten humanity. Emissions of toxic substances, chemicals, pumping of aquifers, pollution of water bodies with substances that promote algae growth are among the main reasons for the deterioration of water quality, which is crucial for sustainable socio-economic development. Aquatic ecosystems are under threat worldwide. Various pollutants, as well as destructive practices of land use, water management have been present for a long time, but only recently their presence has reached a critical level. uk_UA
dc.subject хімікати uk_UA
dc.subject забруднення водойм uk_UA
dc.subject chemicals uk_UA
dc.subject water pollution uk_UA
dc.title МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД РІЧКИ ВІРЬОВЧИНА uk_UA
dc.title.alternative MONITORING THE SURFACE WATER QUALITY OF THE VIRIVCHYNO RIVER uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account