DSpace Repository

Психолого-педагогічні умови розвитку емпатії у школярів з інтелектуальними порушеннями

Show simple item record

dc.contributor.author Харланова, Т. Ф.
dc.date.accessioned 2021-01-26T12:18:06Z
dc.date.available 2021-01-26T12:18:06Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13315
dc.description Харланова, Т. Ф. Психолого-педагогічні умови розвитку емпатії у школярів з інтелектуальними порушеннями = Psychological-pedagogical conditions for the development of empathy in students with intellectual disabilities : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Т. Ф. Харланова ; наук. керівник кандидат психологічних наук, доцент В. В. Ляшко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т педагогіки. – Херсон : ХДУ, 2020. – 86 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі висвітлюються особливості протікання емпатійних процесів в учнів спеціальної школи. Зазначено, що діти із зниженням емпатійного відчуття мають труднощі в навчально-виховній роботі. Вони грубі, різкі, образливі, егоїстичні, з лабільним настроєм, також не дисципліновані, не вміють регулювати свою поведінку загальноприйнятими морально-етичними нормами, у них ослаблені емоційні прихильності, знижена критичність до себе, афекти носять недиференційований характер, протікають зі злістю. Тhe work highlights the peculiarities of the empathic processes in students of special schools. It is noted that children with a decrease empathic feeling have difficulties in educational work. They rude, sharp, abusive, selfish, labile, also not disciplined, do not know how to regulate their behavior generally accepted moral and ethical norms, they have weakened emotional attachments, reduced self-criticism, affects are undifferentiated, proceed with anger. uk_UA
dc.subject емпатія uk_UA
dc.subject співпереживання uk_UA
dc.subject емоційна сфера uk_UA
dc.subject молодші школярі uk_UA
dc.subject діти з порушеннями інтелекту uk_UA
dc.subject спеціальна школа uk_UA
dc.subject empathy uk_UA
dc.subject empathy uk_UA
dc.subject emotional sphere uk_UA
dc.subject juniors schoolchildren uk_UA
dc.subject children with intellectual disabilities uk_UA
dc.subject special school uk_UA
dc.title Психолого-педагогічні умови розвитку емпатії у школярів з інтелектуальними порушеннями uk_UA
dc.title.alternative Psychological-pedagogical conditions for the development of empathy in students with intellectual disabilities uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account