DSpace Repository

Психокорекційна робота з подолання тривожності в учнів молодшого шкільного віку з порушеннями інтелекту

Show simple item record

dc.contributor.author Рубанова, Л. Д.
dc.date.accessioned 2021-01-26T12:04:14Z
dc.date.available 2021-01-26T12:04:14Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13312
dc.description Рубанова, Л. Д. Психокорекційна робота з подолання тривожності в учнів молодшого шкільного віку з порушеннями інтелекту = Psycho-correctional work to overcome anxiety in primary school students with intellectual disabilities: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Л. Д. Рубанова ; наук. керівник кандидат психологічних наук, доцент В. В. Ляшко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський державний університет, Педагогічний факультет, Кафедра спеціальної освіти. – Херсон : ХДУ, 2020. – 90 с. uk_UA
dc.description.abstract Учні з порушеннями інтелекту на різних вікових етапах є найбільш незахищеною верствою населення, що ускладнює їх адаптацію та пристосування до життя. Психологічна корекція визначається як “виправлення” й оптимізація процесу психічного розвитку особистості. Вона дає позитивні результати у роботі з дітьми з різними проблемами, у тому числі в роботі з подолання страхів. Її головна задача – скоригувати або повністю виключити страх з життя дитини. У роботі представлено комплекс занять, спрямований на корекцію тривожності та страхів дітей молодшого шкільного віку з порушеннями інтелекту за допомогою казкотерапії. Students with intellectual disabilities at different ages are the most vulnerable, making it difficult for them to adapt and adapt to life. Psychological correction is defined as "correction" and optimization of the process of mental development of the individual. It gives positive results in working with children with various problems, including in overcoming fears. Its main task is to correct or completely eliminate fear from the child's life. In the work presents a set of exercise aimed at correcting anxiety and fears of primary school children with intellectual disabilities with the help of fairy tale therapy. uk_UA
dc.subject Інтелектуальні порушення uk_UA
dc.subject тривожність uk_UA
dc.subject психологічна корекція uk_UA
dc.subject казкотерапія uk_UA
dc.title Психокорекційна робота з подолання тривожності в учнів молодшого шкільного віку з порушеннями інтелекту uk_UA
dc.title.alternative Psycho-correctional work to overcome anxiety in primary school students with intellectual disabilities uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account