DSpace Repository

Гейміфікований підхід в освіті: технології створення мобільних додатків навчального призначення

Show simple item record

dc.contributor.author Шапарьов, О. Ю.
dc.date.accessioned 2021-01-25T08:58:52Z
dc.date.available 2021-01-25T08:58:52Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13231
dc.description Шапарьов, О. Ю. Гейміфікований підхід в освіті: технології створення мобільних додатків навчального призначення = Gamified approach in education: technologies for creating mobile applications for educational purposes: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. Ю. Шапарьов ; наук. керівник д.п.н., професор М. І. Шерман ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики. – Херсон : ХДУ, 2020. – 68 с. uk_UA
dc.description.abstract Гейміфікація або ігрофікація розповсюджується в усі сфери життя. Перевагою гейміфікації освітнього процесу є щира зацікавленість абітурієнта, його залученість до навчання. На жаль, останнім часом у закладах вищої освіти спостерігається невтішна тенденція, коли абітурієнти обирають для майбутнього навчання спеціальність, яка не вимагає складання екзамену (ЗНО) з математики або фізики. Наслідком цього є зменшення контингенту студентів на факультетах природничо-математичного напрямку, аж до кризового рівня. У цьому зв’язку, на нашу думку, як один із способів формування позитивної мотивації майбутніх студентів щодо вибору певного напряму професійної підготовки та відповідного навчального закладу, є доцільним використання методів гейміфікації. Мобільний додаток "KSU_Inside" було розроблено за допомогою ігрового рушія Unity3D. Він покликаний ознайомити абітурієнтів із внутрішньою структурою Херсонського державного університету за допомогою методів гейміфікації, і, шляхом використання ігрових технологій, створювати привабливий імідж ХДУ та формувати позитивну мотивацію щодо перспектив вступу до закладу вищої освіти. Gamification extends to all spheres of life. The advantage of gamification of the educational process is the sincere interest of the applicant, his involvement in learning. Unfortunately, recently there has been a disappointing trend in higher education institutions, when entrants choose a specialty for future studies that does not require passing an exam (EIT) in mathematics or physics. The consequence of this is a reduction in the number of students at the faculties of natural sciences and mathematics, up to the crisis level. In this regard, in our opinion, as one of the ways to form a positive motivation of future students to choose a particular area of training and the appropriate educational institution, it is advisable to use gamification methods. The KSU_Inside mobile application was developed using the Unity3D gaming engine. It is designed to acquaint entrants with the internal structure of Kherson State University through gamification methods, and through the use of game technology, to create an attractive image of KSU and to form a positive motivation for the prospects of admission to higher education. uk_UA
dc.subject гейміфікація uk_UA
dc.subject мотивація uk_UA
dc.subject навчальний процес uk_UA
dc.subject заклад вищої освіти uk_UA
dc.subject мобільні ігри uk_UA
dc.subject gamification uk_UA
dc.subject motivation uk_UA
dc.subject educational process uk_UA
dc.subject higher education institution uk_UA
dc.subject mobile games uk_UA
dc.title Гейміфікований підхід в освіті: технології створення мобільних додатків навчального призначення uk_UA
dc.title.alternative Gamified approach in education: technologies for creating mobile applications for educational purposes uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account