DSpace Repository

Економічне обґрунтування заходів підвищення прибутковості підприємств харчової промисловості

Show simple item record

dc.contributor.author Прудська, А. С.
dc.date.accessioned 2021-01-22T09:53:36Z
dc.date.available 2021-01-22T09:53:36Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13174
dc.description Прудська, А. С. Економічне обґрунтування заходів підвищення прибутковості підприємств харчової промисловості = Economic justification of measures to increase the profitability of food industry enterprises: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. С. Прудська; наук. керівник к.е.н., доц. К. В. Мельникова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу та права, Кафедра фінансів, обліку та підприємництва. – Херсон : ХДУ, 2020. – 76 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню заходів підвищення прибутковості підприємств. У роботі розглянуто теоретико-методологічні підходи до визначення прибутковості підприємства та її підвищення, здійснено аналіз фінансово-економічного стану та динаміки прибутковості підприємства, запропоновано стратегії та шляхи підвищення прибутковості на підприємстві. The qualification work is devoted to the study of measures to increase the profitability of enterprises. The paper considers theoretical and methodological approaches to determining the profitability of an enterprise and its increase, analyzes the financial and economic state and dynamics of profitability of the enterprise, suggests strategies and ways to increase profitability at the enterprise. uk_UA
dc.subject витрати uk_UA
dc.subject прибуток uk_UA
dc.subject прибутковість uk_UA
dc.subject рентабельність uk_UA
dc.subject хлібопекарська галузь uk_UA
dc.subject costs uk_UA
dc.subject profit uk_UA
dc.subject profitability uk_UA
dc.subject bakery industry uk_UA
dc.title Економічне обґрунтування заходів підвищення прибутковості підприємств харчової промисловості uk_UA
dc.title.alternative Economic justification of measures to increase the profitability of food industry enterprises uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account