DSpace Repository

Browsing 2020 by Title

Browsing 2020 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Слюсарчук, С. Ф. (2020)
  Математика включає вивчення математичних структур. В свою чергу математичні структури є множинами з завданими на них відношеннями і операціями. Математичні структури вивчаються в теорії множин, яка є базою класичної ...
 • Мунтян, В. В. (2020)
  Сучасне значення геометричних знань та умінь є неоціненним для великої кількості професій, саме тому однією з проблем сучасної школи є формування геометричної компетентності учнів в процесі навчання математики. Однією із ...
 • Ткаченко, І. О. (2020)
  Метрична геометрія – область геометрії для якої метричний простір є основним об’єктом дослідження. Метрична геометрія вивчає множину точок, опираючись тільки на задані значення відстані між членами пари точок простору. ...
 • Поліщук, А. В. (2020)
  Теорія підсумування послідовностей почала розвиватися в ХVII-XVIII ст.. Досить багато математиків того часу працювали над вирішенням проблеми знаходження суми ряду. Під час дослідження різних науково-методичних аспектів ...
 • Потапова, А. І. (2020)
  Робота присвячена основним методам розв'язання функціональних рівнянь, які пов'язані як з методами математичного аналізу, так і з застосуванням алгебричного апарату. Зокрема, в роботі наведеноалгоритми та приклади застосування ...
 • Кириленко, А. Л. (2020)
  В ряді навчальних дисциплін, що складають в сукупності шкільний курс математики (алгебра та початки аналізу, геометрія, тригонометрія), геометрія грає особливо важливу роль. Ця роль визначається і відносною складністю ...
 • Шершень, Д. А. (2020)
  Метод найменших модулів - один з методів регресійного аналізу, він використовується для оцінки невідомих величин за результатами вимірів, що містять випадкові помилки. Метод найменших модулів застосовується для подання ...
 • Алєксандрова, І. В. (2020)
  В роботі наведено деякі теоретичні положення векторної алгебри, що стосуються властивостей основних операцій над векторами. Зокрема, наведено деякі методи застосування векторів та розглянуто особливості таких методів, як ...
 • Биков, М. В. (2020)
  Методика вивчення числових послідовностей в курсі алгебри, а саме вивчення арифметичної та геометричної прогресії. В структурі роботи виділено три основні розділи. Перший розділ присвячено теоретичним основам проблеми ...
 • Сінолуп, О. Ю. (2020)
  Величина - одне з основних математичних понять. Вивчення в курсі математики профільної школи величин і їх вимірювань має велике значення в плані розвитку школярів. Це обумовлено тим, що через поняття величини описуються ...
 • Гриндій, І. Л. (2020)
  В роботі досліджено властивості послідовностей Штерна-Броко та Фарея, їх взаємозв’язки з числами Фібоначчі, двосимвольним кодуванням чисел, ланцюговими дробами, функцією Мінковського та теорією наближень дійсних чисел ...
 • Спасьонова, Т. Ю. (2020)
  Основним завданням зовнішнього незалежного оцінювання є забезпечення кожному громадянину рівних умов доступу до вищої освіти, оскільки саме результати оцінювання є основними показниками, які дозволяють учням вступати до ...
 • Кошеварова, А. О. (2020)
  Актуальність роботи не викликає сумнівів з огляду на те, ряди широко використовуються в математиці, особливо при дослідженні різноманітних технічних проблем пов’язаних з наближеним інтегруванням диференціальних рівнянь, ...
 • Степанець, Є. О. (2020)
  Ряди широко використовуються в математиці, особливо при дослідженні різноманітних технічних проблем, пов’язаних з наближеним інтегруванням диференціальних рівнянь, обчисленням значень функцій та інтегралів, розв’язуванням ...

Search DSpace


Browse

My Account