DSpace Repository

Технології міфодизайну у розвитку туристичних дестинацій

Show simple item record

dc.contributor.author Макієнко, О. А.
dc.date.accessioned 2021-01-20T13:21:42Z
dc.date.available 2021-01-20T13:21:42Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13125
dc.description Макієнко, О. А. Технології міфодизайну у розвитку туристичних дестинацій = Myth-design technologies in the development of tourist destinations : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. А. Макієнко ; наук. керівник: доц., д. е. н. В. Ф. Яровий ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу і права, Кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. – Херсон : ХДУ, 2020. – 77 с. uk_UA
dc.description.abstract Центральне місце в системі туризму належить туристичним дестинаціям. У сучасних умовах усталилося полісемантичне тлумачення сутності туристичної дестинації. Вона розглядається у геопросторовому, управлінському, маркетинговому, соціокультурному вимірах. Туристичні перспективи дестинації багато в чому визначаються застосуванням ефективних маркетингових технологій для позиціонування та просування територіального туристичного продукту. Маркетинговий підхід здатний забезпечити успіх дестинації у гострій конкурентній боротьбі навіть при мінімальній кількості туристичних ресурсів, обмеженості традиційних «точок інтересу» на її території. Розвиток туризму в постмодерністській ситуації відбувається в суспільстві споживання, орієнтованому на практику отримання вражень, емоцій та відчуттів. У постмодерністській візії туризму товаром стає симульований досвід подорожування, генерований на основі застосування новітніх технологій соціального конструювання. Відображення мідейсимуляції і симулякризації реальності в туристичному просторі стають такі продукти туризму, як тематично-розважальні, концептуальні, подієві та ін. тури.Тому набуває актуальності вивчення можливостей та існуючого досвіду застосування технологій міфодизайну як інноваційного підходу до конструювання туристичної «гіперреальності». Туристичне легендування повинно увійти в практику сучасної туристичної діяльності. Утім об’єктивна дійсність та сконструйована дизайнерами міфів гіперреальність мають бути ретельно збалансованими задля зниження ризиків розчарування споживачів, а відтак і потенційних збитків організаторів туристичного бізнесу. Конструювання туристичних симулякрів, заснованих на міфах-містифікаціях, перешкоджає адекватному сприйняттю туристами дестинацій. Херсонщина належить до регіонів України із динамічно зростаючими обсягами в’їзного туристопотоку, інтерес до цієї території туристів є тривалим і стійким. Реалізація технологій міфодизайну може посприяти перетворенню багатьох туристичних дестинацій Херсонщини на її фірмовий продукт, своєрідну візитну картку регіону. Дестинації володіють потужним потенціалом для розвитку нетрадиційних видів туризму, що концептуально відображають постмодерністську парадигму сучасної культури. Одним із них є містичний туризм, який поступово набуває популярності серед споживачів ексклюзивних вражень, поціновувачів незвичних відчуттів та емоцій. Розроблений автором роботи на основі технологій міфодизайну екскурсійний тур «Таємниці містичної Таврії» виступає зручним засобом презентації духовної спадщини та культурного багатоманіття нашого краю через унікальні сакральні традиції, міфологічну символіку та обрядово-ритуальні дійства різних етносів.Пропонований тур є оптимальним за маршрутом подорожі і програмою перебування екскурсантів, належним чином економічно обгрунтованим і готовим для комерційного використання суб’єктами туристичного бізнесу. Він спроможний зацікавити любителів нестандартних подорожей, додати нових рис до туристичного образу відвідуваних територій. uk_UA
dc.subject туристична дестинація uk_UA
dc.subject міфодизайн uk_UA
dc.subject образ дестинації uk_UA
dc.subject територіальний туристичний продукт uk_UA
dc.subject екскурсійний тур uk_UA
dc.subject tourist destination uk_UA
dc.subject myth design uk_UA
dc.subject image of the destination uk_UA
dc.subject territorial tourist product uk_UA
dc.subject sightseeing tour uk_UA
dc.title Технології міфодизайну у розвитку туристичних дестинацій uk_UA
dc.title.alternative Myth-design technologies in the development of tourist destinations uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account