DSpace Repository

Управління професійними компетенціями державних службовців

Show simple item record

dc.contributor.author Загреба, І. Д.
dc.date.accessioned 2021-01-18T13:32:10Z
dc.date.available 2021-01-18T13:32:10Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13038
dc.description Загреба, І. Д. Управління професійними компетенціями державних службовців = Management of professional competencies of civil servants : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / І. Д. Загреба ; наук. керівник д.е.н., проф. А. І. Соловйов ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу і права, Кафедра економіки, менеджменту і адміністрування. – Херсон : ХДУ, 2020. – 59 с. uk_UA
dc.description.abstract Сучасна українська система публічного управління схильна до вдосконалення і реформування в зв'язку з використанням продуктів глобалізації і становленням інформаційного суспільства. Одним з результатів такого напрямку розвитку стало широке впровадження в процеси управління результатів досягнення в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та програмного забезпечення, в тому числі із застосуванням технологій «електронного уряду», «електронної держави» і «електронної демократії». В сучасних умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій представляється можливим використання нових інструментів підвищення гласності, відкритості, транспарентності системи публічного управління, що сприяють активному залученню громадянського суспільства і бізнес-структур до процесу публічного управління не тільки в цілях здійснення функції контролю щодо діяльності органів державної влади, але і використання інтелектуального потенціалу населення з метою вирішення соціально значущих проблем. The modern Ukrainian system of public administration is prone to improvement and reform in connection with the use of products of globalization and the formation of the information society. One of the results of this direction of development was the widespread introduction in the management of the results of achievements in the field of information and communication technologies and software, including the use of technologies "e-government", "e-state" and "e-democracy". In modern conditions of introduction of information and communication technologies it is possible to use new tools to increase transparency, openness, transparency of the public administration system, promoting active involvement of civil society and business structures in the public administration process not only to exercise control over public authorities. but also the use of the intellectual potential of the population in order to solve socially significant problems. uk_UA
dc.subject публічне управління uk_UA
dc.subject компетенції uk_UA
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології uk_UA
dc.subject центр управління компетенціями uk_UA
dc.subject public administration uk_UA
dc.subject competencies uk_UA
dc.subject information and communication technologies uk_UA
dc.subject competence management center uk_UA
dc.title Управління професійними компетенціями державних службовців uk_UA
dc.title.alternative Management of professional competencies of civil servants uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account