DSpace Repository

Впровадження системи контролінгу в органах місцевого самоврядування

Show simple item record

dc.contributor.author Висоцький, О. В.
dc.date.accessioned 2021-01-18T13:25:18Z
dc.date.available 2021-01-18T13:25:18Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13037
dc.description Висоцький, О. В. Впровадження системи контролінгу в органах місцевого самоврядування = Introduction of the controlling system in local self-government bodies : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. В. Висоцький ; наук. керівник д.е.н., доц. А. І. Соловйов ; Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу і права, Кафедра економіки, менеджменту і адміністрування. – Херсон : ХДУ, 2020. – 59 с. uk_UA
dc.description.abstract В умовах налагодженої співпраці адміністративного менеджменту з виконавчими органами державної влади контролінг перетворюється на дієвий важіль у системі державного управління, що охоплює всі ланки управління: від постановки цілей та прийняття управлінських рішень до їх контролю, аналізу та коригування. Згідно з концепцією розвитку контролінгу, зорієнтованого на систему інтегрованого державного управління на основі інформаційних систем, його впровадження в органах державної влади та органах місцевого самоврядування має проходити в кілька етапів - від визначення генеральних цілей через постановку основних завдань та функцій органів державної влади та органів місцевого самоврядування до інтегрованої роботи всіх їх структурних підрозділів. In the minds of the state-run administrative management, control over the state government authorities is changing the importance of the state administration system, so that all management lanes are interested in this: as soon as Zgіdno of kontseptsієyu rozvitku kontrolіngu, zorієntovanogo on the system іntegrovanogo sovereign upravlіnnya on osnovі іnformatsіynih systems Yogo vprovadzhennya in the organs of State Vladi that bodies mіstsevogo samovryaduvannya Got prohoditi in kіlka etapіv - od viznachennya the General tsіley by submitting basic zavdan that funktsіy organіv State Vladi that organіv mіstsevogo samovryaduvannya to the integrated robots of all structural podrozdiliv . uk_UA
dc.subject контролінг uk_UA
dc.subject органи місцевого самоврядування uk_UA
dc.subject controlling uk_UA
dc.subject organizing self-assembly uk_UA
dc.title Впровадження системи контролінгу в органах місцевого самоврядування uk_UA
dc.title.alternative Introduction of the controlling system in local self-government bodies uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account