DSpace Repository

Шляхи вдосконалення механізму інформаційного забезпечення публічного управління

Show simple item record

dc.contributor.author Спірін, Ю. С.
dc.date.accessioned 2021-01-18T13:03:55Z
dc.date.available 2021-01-18T13:03:55Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13030
dc.description Спірін, Ю. С. Шляхи вдосконалення механізму інформаційного забезпечення публічного управління = Ways to improve the mechanism of information support of public administration: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Ю. С. Спірін ; наук. керівник д.е.н., доц. А. І. Соловйов ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу і права, Кафедра економіки, менеджменту і адміністрування. – Херсон : ХДУ, 2020. – 54 с. uk_UA
dc.description.abstract Ефективність управлінської діяльності будь-якого органу держвлади залежить від рівня його кумунікативності та інформаційного забезпечення В даному контексті особливої актуальності набуває інформаційне забезпечення органів публічної влади. Інтегрована інформаційна система має забезпечити ефективну роботу органів державної влади завдяки удосконаленню їх інформаційно-аналітичних систем та використанню компонентів, що реалізують інтеграцію їх діяльності, а саме: телекомунікаційне середовище, інтегровану систему електронного документообігу, інтегровану систему управління інформаційними ресурсами, систему управління розподіленими технологіями аналітичних обчислень тощо. The effectiveness of the management activities of any public authority depends on the level of its communication and information support. In this context, the information support of public authorities is of particular relevance. An integrated information system should ensure the effective operation of public authorities through the improvement of their information and analytical systems and the use of components that integrate their activities, namely: a telecommunications environment, an integrated electronic document management system, an integrated information resource management system, a distributed analytical computing technology like that. uk_UA
dc.subject вдосконалення механізму uk_UA
dc.subject інформаційне забезпечення uk_UA
dc.subject detailed mechanism uk_UA
dc.subject information security uk_UA
dc.title Шляхи вдосконалення механізму інформаційного забезпечення публічного управління uk_UA
dc.title.alternative Ways to improve the mechanism of information support of public administration uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account