DSpace Repository

Розробка та управління проектами в публічній сфері України

Show simple item record

dc.contributor.author Харченко, С. В.
dc.date.accessioned 2021-01-18T11:43:46Z
dc.date.available 2021-01-18T11:43:46Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13021
dc.description Харченко, С. В. Розробка та управління проектами в публічній сфері України = Development and management of projects in the public sphere of Ukraine: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / С. В. Харченко ; наук. керівник к.е.н., доц. С. М. Макаренко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу і права, Кафедра економіки, менеджменту та адміністрування. – Херсон : ХДУ, 2020. – 57 с. uk_UA
dc.description.abstract Визначено особливості проєктування у сфері реалізації державної політики. Досліджено міжнародний та вітчизняний досвід управління проєктами. Узагальнено пропозиції щодо формування сприятливого інвестиційного та бізнесового клімату як основи впровадження проєктів. Проаналізовано специфіку господарської діяльності станції Миколаїв-Вантажний Дирекції залізничних перевезень з організації взаємодії портів та припортових станцій Одеської залізниці. Проаналізовано якісні показники використання рухомого складу. Проаналізовано рівень забезпеченості станції трудовими ресурсами. Визначено основні напрями підвищення ефективності діяльності залізничних підприємств. Розроблено ефективну модель оцінювання та стимулювання персоналу. Peculiarities of design in the field of state policy implementation are determined. International and domestic experience of project management is studied. Proposals for the formation of a favorable investment and business climate as a basis for project implementation are summarized. The specifics of economic activity of Mykolayiv-Freight station of the Directorate of Railway Transportation on the organization of interaction of ports and port stations of Odessa railway are analyzed. Qualitative indicators of rolling stock use are analyzed. The level of labor supply of the station is analyzed. The main directions of increasing the efficiency of railway enterprises are identified. An effective model of staff evaluation and incentives has been developed. uk_UA
dc.subject менеджмент uk_UA
dc.subject управління проєктами uk_UA
dc.subject публічна сфера uk_UA
dc.subject ефективність діяльності uk_UA
dc.subject оцінювання uk_UA
dc.subject management uk_UA
dc.subject project management uk_UA
dc.subject public sphere uk_UA
dc.subject efficiency uk_UA
dc.subject evaluation uk_UA
dc.title Розробка та управління проектами в публічній сфері України uk_UA
dc.title.alternative Development and management of projects in the public sphere of Ukraine uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account