DSpace Repository

ОНІМНИЙ ПРОСТІР ПРОЗОВИХ ТВОРІВ ЛЮБКА ДЕРЕША

Show simple item record

dc.contributor.author Турчина, Д. В.
dc.date.accessioned 2021-01-16T12:32:08Z
dc.date.available 2021-01-16T12:32:08Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12992
dc.description Турчина, Д. В. Онімний простір прозових творів Любка Дереша = Onymic space of prose works by Liubko Deresh : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Д. В. Турчина ; наук. керівник к.пед.н., доц. Т. Г. Окуневич ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, Кафедра української філології та журналістики. – Херсон : ХДУ, 2020. – 47 с. uk_UA
dc.description.abstract Магістерська робота складається із двох розділів. У першій частині, теоретичній, розглянуто теоретичні питання ономастики та її одиниць, систему ономастичної лексики та функції онімів. Зроблено висновок, що класифікація імен за семантикою проходить через усі категорії онімічної лексики. У другій частині розглянуто принципи номінації літературних творів, проаналізовано особливості антропонімів у романах Любка Дереша та їх різновиди, ономастичний простір. The master's thesis consists of two sections. In the first part, theoretical, the theoretical issues of onomastics and its units, the system of onomastic vocabulary and the functions of onyms are considered. It is concluded that the classification of names by semantics goes through all categories of onymic vocabulary. The second part considers the principles of nomination of literary works, analyzes the features of anthroponyms in the novels of Liubko Deresh and their varieties, onomastic space. uk_UA
dc.subject роман uk_UA
dc.subject ономастика uk_UA
dc.subject оніми uk_UA
dc.subject антропоніми uk_UA
dc.subject novel uk_UA
dc.subject onomastics uk_UA
dc.subject onyms uk_UA
dc.subject anthroponyms uk_UA
dc.title ОНІМНИЙ ПРОСТІР ПРОЗОВИХ ТВОРІВ ЛЮБКА ДЕРЕША uk_UA
dc.title.alternative ONYMIC SPACE OF PROSE WORKS BY LIUBKO DERESH uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account