DSpace Repository

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ЗАСОБАМИ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОГО НАВЧАНН

Show simple item record

dc.contributor.author Хмельковська, С. В.
dc.date.accessioned 2015-11-24T13:29:00Z
dc.date.available 2015-11-24T13:29:00Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/1297
dc.description Хмельковська, С. В. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ЗАСОБАМИ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОГО НАВЧАННЯ / С. В. Хмельковська // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки : зб. наук. праць. – Харків, 2008. – Вип.13. – С.110- 117. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядаються шляхи залучення студентів початкових курсів до майбутньої професійної діяльності на етапі презентації і засвоєння лексичного матеріалу. В статье рассматриваются пути приобщения студентов начальных курсов к будущей профессиональной деятельности на этапе презентации и закрепления лексического материала. The article is shown the ways of attracting junior students to the future professional work in the process of lexical material representation and studying. uk_UA
dc.subject творчий потенціал uk_UA
dc.subject лексичний матеріал uk_UA
dc.subject діяльнісний підхід у навчанні uk_UA
dc.subject рефлексія uk_UA
dc.subject творческий потенциал uk_UA
dc.subject лексический материал uk_UA
dc.subject деятельный подход в обучении uk_UA
dc.subject рефлексия uk_UA
dc.subject creative potential uk_UA
dc.subject lexical material uk_UA
dc.subject reflection uk_UA
dc.title ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З РОЗВИТКУ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ЗАСОБАМИ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОГО НАВЧАНН uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет української й іноземної філології та журналістики
    Кафедра української філології та журналістики. Кафедра слов'янської філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова. Кафедра англійської філології та прикладної лінгвістики. Кафедра aнглійської мови та методики її викладання. Кафедра німецької та романської філології

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account