DSpace Repository

Визначення екологічної безпеки вібро-акустичного впливу побутових приладів методами фітотестування

Show simple item record

dc.contributor.author Маюня, І. М.
dc.date.accessioned 2021-01-16T11:17:52Z
dc.date.available 2021-01-16T11:17:52Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12971
dc.description Маюня, І. М. Визначення екологічної безпеки вібро-акустичного впливу побутових приладів методами фітотестування = Determination of ecological safety of vibro-acoustic influence of household appliances by phytotesting methods : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / І. Н. Маюня ; наук. керівник к.б.н., доц. О. П. Кундельчук ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії та екології, Кафедра географії та екології. – Херсон : ХДУ, 2020. – 72 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі подано теоретичні основи впливу пружних механічних хвиль навколишнього середовища на живі організми. Наведено модельні системи, які дозволяють вивчати реакцію організмів на тривалий вплив ультразвуку. Було використано класичну тест-систему «проростаюче насіння» для оцінки впливу хронічних шумів коло-порогової інтенсивності на живі організми. Також представлені методи виявлення вібро-акустичного впливу побутових приладів. З використанням шумоміру «Benetech GM1351» проведено заміри рівнів шуму від побутового тепловентилятора «Ufesa» Ambient Master Turbo 2500W. За допомогою ростового фітотесту було встановлено біологічну дію шуму, який призвів до статистично достовірного зменшення значень середньої довжини коренів з 60,10 ± 3,80 мм до 54,87 ± 3,28 мм при збільшенні еквівалентного рівня шуму з 32 дБа до 35 дБа. Протягом досліду спостерігали розвиток коренів та епікотилів проростків ячменю в умовах дії біологічного ефекту ультразвуку. Був проведений аналіз щодо інтенсивності ультразвуків, які генерує прилад для відлякування комах «Яструб МТ.04». У ході серії експериментів було встановлено, що з частотою впливу ультразвуку в 30 – 35 кГц та рівенем звукового тиску в 90 – 110 дБ протягом 24 годин відбувається більш значний інгібуючий (затримуючий) вплив на ріст епікотилів. Інтенсивність ультразвуків, які генеруються відлякувачем комах «Яструб МТ.04», перевищує безпечні гігієнічні нормативи для людини. На підставі аналізу отриманих даних використання методу фіотестування для визначення екологічної безпеки вібро-акустичного впливу побутових приладів є достовірним та може бути використане для подальших досліджень. The paper presents the theoretical basis of the influence of elastic mechanical waves of the environment on living organisms. Model systems are presented, which allow to study the reaction of organisms to prolonged exposure to ultrasound. The classical test system "germinating seeds" was used to assess the impact of chronic noise of circular threshold intensity on living organisms. Methods for detecting vibro-acoustic effects of household appliances are also presented. Noise levels from the Ufesa Ambient Master Turbo 2500W household fan heater were measured using a Benetech GM1351 noise meter. With the help of growth phytotest, the biological effect of noise was established, which led to a statistically significant decrease in the values of the average root length from 60.10 ± 3.80 mm to 54.87 ± 3.28 mm with an increase in the equivalent noise level from 32 dBa to 35 dBa. During the experiment, the development of roots and epicotyls of barley seedlings was observed under the biological effect of ultrasound. An analysis of the intensity of ultrasound generated by the insect repellent device "Hawk MT.04" was performed. During a series of experiments, it was found that with an ultrasound frequency of 30 - 35 kHz and a sound pressure level of 90 - 110 dB for 24 hours there is a more significant inhibitory (delaying) effect on the growth of epicotyl. The intensity of ultrasound generated by the insect repellent "Hawk MT.04" exceeds safe hygienic standards for humans. Based on the analysis of the obtained data, the use of the phytotesting method to determine the environmental safety of vibro-acoustic effects of household appliances is reliable and can be used for further research. uk_UA
dc.subject Звук uk_UA
dc.subject інфразвук uk_UA
dc.subject ультразвук uk_UA
dc.subject екологічна безпека uk_UA
dc.subject вібро-акустичний вплив uk_UA
dc.subject біотестування uk_UA
dc.subject фітотестування uk_UA
dc.subject Sound uk_UA
dc.subject infrasound uk_UA
dc.subject ultrasound uk_UA
dc.subject environmental safety uk_UA
dc.subject vibro-acoustic effects uk_UA
dc.subject biotesting uk_UA
dc.subject phytotesting uk_UA
dc.title Визначення екологічної безпеки вібро-акустичного впливу побутових приладів методами фітотестування uk_UA
dc.title.alternative Determination of ecological safety of vibro-acoustic influence of household appliances by phytotesting methods uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account