DSpace Repository

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЛІЦЕЇ

Show simple item record

dc.contributor.author Чекамова, К. С.
dc.date.accessioned 2021-01-15T18:35:02Z
dc.date.available 2021-01-15T18:35:02Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12927
dc.description Чекамова, К. С. Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови в ліцеї = Interactive Teaching Methods at English Lessons in High School : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / К. С. Чекамова ; наук. керівник к.філол.н., доц. Н. В. Поторій ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, Кафедра aнглійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 63 с. uk_UA
dc.description.abstract Наукова робота присвячена дослідженню інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови в ліцеї. Увагу зосереджено на визначенні суті інтерактивних методів навчання, уточненні специфіки інтерактивного навчання як засобу підвищення мотивації учасників освітнього процесу, виокремленні та описанні інтерактивних вправ для розвитку комунікативної компетенції при навчанні усного та писемного мовлення, а також визначити специфіку реалізації інтерактивних вправ при введенні учасників освітнього процесу в мовленнєве середовище на уроках англійської мови. The thesis deals with the research of interactive teaching methods at English lessons in high school. Attention is focused on determining the essence of interactive teaching methods, clarifying the specifics of interactive learning as a means of increasing the motivation of participants in the educational process, highlighting and describing interactive exercises for the development of communicative competence in teaching speaking and writing, and also determining the specifics of the implementation of interactive exercises while involving the participants of the educational process in the speech environment at English lessons. uk_UA
dc.subject інтерактивні методи навчання uk_UA
dc.subject вправа uk_UA
dc.subject уроки англійської мови uk_UA
dc.subject старша школа uk_UA
dc.subject говоріння uk_UA
dc.subject письмо uk_UA
dc.subject мовлення uk_UA
dc.subject комунікативна компетенція uk_UA
dc.subject interactive teaching methods uk_UA
dc.subject exercise uk_UA
dc.subject English lessons uk_UA
dc.subject high school uk_UA
dc.subject speaking uk_UA
dc.subject writing uk_UA
dc.subject speech uk_UA
dc.subject communicative competence uk_UA
dc.title ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЛІЦЕЇ uk_UA
dc.title.alternative INTERACTIVE TEACHING METHODS AT ENGLISH LESSONS IN HIGH SCHOOL uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account