DSpace Repository

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ТА КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ КРЕОЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ КОМІКСІВ)»

Show simple item record

dc.contributor.author Мороз, О. Д.
dc.date.accessioned 2021-01-15T17:38:54Z
dc.date.available 2021-01-15T17:38:54Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12917
dc.description Мороз, О. Д. Лінгвостилістичні та когнітивні особливості англійськомовних креолізованих текстів (на матеріалі коміксів) = Linguostylistic and Cognitive Features of English Creolized Texts (Case Study of Comics) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. Д. Мороз ; наук. керівник : к.пед.н., доц. О. А. Зуброва ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 76 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі розглядаються лінгвостилістичні та когнітивні особливості англомовного креолізованого тексту на основі особливостей коміксів англійськомовних країн. Розглянуто синтаксичні та стилістичні особливості англомовного креолізованого тексту, пов'язані з необхідністю мовної компресії та відображають специфіку розмовної мови. Висвітлено явище лінгвокреативності у текстах коміксів англійською мовою на прикладі концепті SUPERMAN, BATMAN та WONDER WOMAN. The thesis covers linguostylistic and cognitive features of the English creolized texts, case study of comics, that have been created in the English speaking countries. The thesis also deals with the syntactic and stylistic features of the English creolized texts, connected with the necessity of the language compression and reflecting the specificity of the colloquial speech. The study covers the linguistic creativity in English comics on the basis of the concepts SUPERMAN, BATMAN and WONDER WOMAN. uk_UA
dc.subject креолізований текст uk_UA
dc.subject комікс uk_UA
dc.subject концепт uk_UA
dc.subject стилістичні особливості uk_UA
dc.subject когнітивна метафора uk_UA
dc.subject creolized text uk_UA
dc.subject comics uk_UA
dc.subject concept uk_UA
dc.subject stylistic features uk_UA
dc.subject cognitive metaphor uk_UA
dc.title ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ТА КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ КРЕОЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ КОМІКСІВ)» uk_UA
dc.title.alternative LINGUOSTYLISTIC AND COGNITIVE FEATURES OF ENGLISH CREOLIZED TEXTS (CASE STUDY OF COMICS) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account