DSpace Repository

МІФОСВІТ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ РЕНЕСАНСУ. ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

Show simple item record

dc.contributor.author Макогон, А. І.
dc.date.accessioned 2021-01-15T15:28:02Z
dc.date.available 2021-01-15T15:28:02Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12915
dc.description Макогон, А. І. Міфосвіт в американській поезії ренесансу. Лінгвокогнітивний аспект = Mythworld in American Renaissance poetry. Linguocognitive aspect : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. І. Макогон ; наук. керівник д.філ.н., проф. Л. І. Бєлєхова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський державний ун-т, Ф-т іноземної й української філології та журналістики, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 64 с. uk_UA
dc.description.abstract Наукова робота присвячена дослідженню міфосвіту (міфопоетики) в американській поезії ренесансу з лінгвокогнітивного аспекту. Увагу зосереджено на теоретичних положеннях дослідження архетипних та словесних образів та їх функціонування в поезіях американського ренесансу, в основі яких закладений міф. Розглянуто систему тропів, а саме концептуальні метафори, метонімії через які реалізуються словесні образи в текстах поезії американського ренесансу. The thesis deals with the research mythworld (mythopoetics) in American poetry from lingvocognitive aspect. Attention is focused on the main theoretical aspects of the study archetypal and verbal images and their functioning in American renaissance poetry based on a myth. The system of tropes considered namely conceptual metaphors, methonomies which realized in the texts in American renaissanse poetry. uk_UA
dc.subject міфосвіт uk_UA
dc.subject американський ренесанс uk_UA
dc.subject функціонування uk_UA
dc.subject архетипний образ uk_UA
dc.subject словесний образ uk_UA
dc.subject лінгвокогнітивний аспект uk_UA
dc.subject міф uk_UA
dc.subject концептуальна метафора uk_UA
dc.subject метонімія uk_UA
dc.subject тропи uk_UA
dc.title МІФОСВІТ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ РЕНЕСАНСУ. ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ uk_UA
dc.title.alternative MYTHWORLD IN AMERICAN RENAISSANCE POETRY. LINGUOCOGNITIVE ASPECT uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account