DSpace Repository

ВЗАЄМОДІЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПЛАНІВ У ТВОРЕННІ ОБРАЗУ АВТОРА В РОМАНІ «СПОКУТА» ІЄНА МАК’ЮЕНА

Show simple item record

dc.contributor.author Дегтярьова, В. І.
dc.date.accessioned 2021-01-15T11:27:41Z
dc.date.available 2021-01-15T11:27:41Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12910
dc.description Дегтярьова, В. І. Взаємодія лінгвістичного та концептуального планів у творенні образу автора в романі «Спокута» Ієна Мак’юена = The Interaction of Linguistic and Conceptual planes in the Forming of Author’s Image in the Novel “Atonement” by Ian McEwan : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / В. І. Дегтярьова ; наук. керівник к.філол.н., доц. О. А. Москвичова ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 81 с. uk_UA
dc.description.abstract У кваліфікаційній роботі розглянуто лінгвостилістичні особливості створення образу автора, стилістичне функціонування відповідного комплексу мовних одиниць, лінгвокогнітивні засоби вербалізації концепту СПОКУТА у романі І. Макʼюена «Спокута». У проєкті окреслено сутність образу автора, особливості втілення різновидів образу автора шляхом лінгвостилістичного аналізу лексичних та синтаксичних мовних засобів, проаналізовано лінгвістичні особливості формування образу автора, систематизовано лінгвокогнітивні особливості реалізації концепту СПОКУТА, встановлені мовні чинники втілення концепту СПОКУТА й виявлено домінантні особливості реалізації концепту СПОКУТА у романі І. Макʼюена «Спокута». The qualifying paper deals with linguistic and stylistic peculiarities of the author's image, the stylistic functioning of the corresponding language units, linguistic and cognitive means of verbalization of the concept ATONEMENT in the novel “Atonement” by Ian McEwan. The graduation work focuses on the essence of the author's image, the peculiarities of the embodiment of the author's image through the linguistic and the stylistic analysis of lexical and syntactic linguistic means, the linguistic peculiarities of the author's image formation in the novel are analyzed, the linguistic and cognitive peculiarities of the realization of the concept of ATONEMENT are systematized, the linguistic factors of the embodiment of the concept ATONEMENT are established and the dominant features of the realization of the concept ATONEMENT in the novel “Atonement” by Ian McEwan are revealed. uk_UA
dc.subject точка зору uk_UA
dc.subject фокалізація uk_UA
dc.subject образ автора uk_UA
dc.subject наратор uk_UA
dc.subject метаморфоза uk_UA
dc.subject концепт uk_UA
dc.subject образ uk_UA
dc.subject the point of view uk_UA
dc.subject the focalization uk_UA
dc.subject the author’s image uk_UA
dc.subject the narrator uk_UA
dc.subject the metamorphosis uk_UA
dc.subject the сoncept uk_UA
dc.subject the image uk_UA
dc.title ВЗАЄМОДІЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ТА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПЛАНІВ У ТВОРЕННІ ОБРАЗУ АВТОРА В РОМАНІ «СПОКУТА» ІЄНА МАК’ЮЕНА uk_UA
dc.title.alternative THE INTERACTION OF LINGUISTIC AND CONCEPTUAL PLANES IN THE FORMING OF AUTHOR’S IMAGE IN THE NOVEL “ATONEMENT” BY IAN MCEWAN uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account