DSpace Repository

Формування технологічної культури учнів на заняттях технологій у процесі вивчення навчального модуля «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»

Show simple item record

dc.contributor.author Сиволап, Д. С.
dc.date.accessioned 2021-01-05T11:54:23Z
dc.date.available 2021-01-05T11:54:23Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12791
dc.description Сиволап, Д. С. Формування технологічної культури учнів на заняттях технологій у процесі вивчення навчального модуля «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва» = Formation of technological culture of students in technology classes in the process of studying the training module «Techniques of decorative and applied arts : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Д. С. Сиволап ; наук. Керівник к.п.н., доц. Л. М. Шпак ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т бізнесу і права, Кафедра фінансів, обліку та підприємництва. – Херсон : ХДУ, 2020. – 55 с. uk_UA
dc.description.abstract Актуальність розвитку технологічної культури учнів закладів загальної середньої освіти ґрунтується на тому, що розвиток суспільства на сучасному етапі пов’язаний з інтенсивним наростанням обсягів науково-технічної та соціально-культурної інформації. Це вимагає від людини досить високого рівня технологічної культури, яка дозволяє успішно аналізувати і систематизувати інформацію, а також вільно орієнтуватися в будь-яких інформаційних потоках. Технологічна культура повинна бути не тільки частиною освіти, а й метою сучасного освітнього процесу. The relevance of the development of technological culture of students of general secondary education institutions is based on the fact that the development of society at the present stage is associated with an intensive increase in the volume of scientific, technical and socio-cultural information. This requires a person to have a fairly high level of technological culture, which allows them to successfully analyze and systematize information, as well as freely navigate any information flows. Technological culture should be not only a part of education, but also the goal of the modern educational process. uk_UA
dc.subject технологічна культура uk_UA
dc.subject технології uk_UA
dc.subject техніки декоративно-ужиткового мистецтва uk_UA
dc.subject освітній процес uk_UA
dc.subject проєктна діяльність uk_UA
dc.subject technological culture uk_UA
dc.subject technologies uk_UA
dc.subject techniques of decorative and applied arts uk_UA
dc.subject educational process uk_UA
dc.subject project activities uk_UA
dc.title Формування технологічної культури учнів на заняттях технологій у процесі вивчення навчального модуля «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва» uk_UA
dc.title.alternative Formation of technological culture of students in technology classes in the process of studying the training module «Techniques of decorative and applied arts uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account