DSpace Repository

Арт-протест як соціокультурний феномен

Show simple item record

dc.contributor.author Шаповал, А. В.
dc.date.accessioned 2020-12-28T12:12:07Z
dc.date.available 2020-12-28T12:12:07Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12623
dc.description Шаповал, А. В. Арт-протест як соціокультурний феномен =Art protest as a socio-culturalphenomenon: кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. В. Шаповал ; наук. керівник. к. пед. н., доц. С. А. Думасенко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра культурології. – Херсон : ХДУ, 2020. – 50 с. uk_UA
dc.description.abstract У кваліфікаційній роботі розглянуто мистецький протест, як феноменальне явище у художньому світі, культурі, суспільстві та його значення у соціокультурному просторі. Робота складається з двох розділів. У першому розділі роботи здійснено аналіз джерельної бази та розкрито сутність поняття «протест», його різновиди та форми. У другому – розглянуто підвалини протестного мистецтва в культурі та наведено приклади його прояву в контексті нонконформістської культури, а також розглянуто поняття арт-активізму як форми існування сучасного протесту та представлено результати соціологічного дослідження щодо значення та дієвості арт-протестів у сучасному суспільстві. The qualifying work considers artistic protest as a phenomenal phenomenon in the art world, culture, society and its significance in the socio-cultural space. The work consists of two sections. The first section analyzes the source base and reveals the essence of the concept of "protest", its varieties and forms. The second examines the foundations of protest art in culture and gives examples of its manifestation in the context of nonconformist culture, as well as the concept of art activism as a form of modern protest and the results of sociological research on the meaning and effectiveness of art protests in modern society. uk_UA
dc.subject протест uk_UA
dc.subject мистецтво uk_UA
dc.subject арт-протест uk_UA
dc.subject нонконформізм uk_UA
dc.subject авангард uk_UA
dc.subject арт-активізм uk_UA
dc.subject перформанс uk_UA
dc.subject інсталяція uk_UA
dc.subject мурал uk_UA
dc.subject флеш-моб uk_UA
dc.subject protest uk_UA
dc.subject art uk_UA
dc.subject artprotest uk_UA
dc.subject non-conformism uk_UA
dc.subject vanguard uk_UA
dc.subject artactivism uk_UA
dc.subject performance uk_UA
dc.subject installation uk_UA
dc.subject mural uk_UA
dc.subject flash mob uk_UA
dc.title Арт-протест як соціокультурний феномен uk_UA
dc.title.alternative Art protest as a socio-culturalphenomenon uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account