DSpace Repository

Компаративістика як метод дослідження сучасного театрального мистецтва України та Західної Європи

Show simple item record

dc.contributor.author Кузякіна, Д. В.
dc.date.accessioned 2020-12-28T11:46:02Z
dc.date.available 2020-12-28T11:46:02Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12618
dc.description Кузякіна, Д. В. Компаративістика як метод дослідження сучасного театрального мистецтва України та Західної Європи = Comparativism as a method of studying contemporary theatrical art in Ukraine and Western Europe : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Д. В. Кузякіна ; наук. керівник. д. пед. н., професор Л. І. Лимаренко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра культурології. – Херсон : ХДУ, 2020. – 72 с. uk_UA
dc.description.abstract У кваліфікаційній роботі розглянуто основні етапи розвитку театрального мистецтва, особливості внутрішньої комунікації українських та європейських театрів, та подано їх порівняльну характеристику. Робота складається з трьох розділів. У першому розділі роботи розкрито сутність основних понять дослідження та проаналізовано витоки театрального мистецтва у традиційній українській культурі. У другому – охарактеризовано комунікативні моделі сучасного театру. У третьому – здійснено порівняльний аналіз основних моделей театральної комунікації України та Європи. The qualification work considers the main stages of development of theatrical art, features of internal communication of Ukrainian and European theaters, and presents their comparative characteristics. The work consists of three sections. The first section of the work reveals the essence of the basic concepts of research and analyzes the origins of theatrical art in traditional Ukrainian culture. The second characterizes the communicative models of modern theater. In the third – a comparative analysis of the main models of theatrical communication of Ukraine and Europe. uk_UA
dc.subject культура uk_UA
dc.subject мистецтво uk_UA
dc.subject театр uk_UA
dc.subject комунікація uk_UA
dc.subject режисер uk_UA
dc.subject актор uk_UA
dc.subject модель uk_UA
dc.subject концепція uk_UA
dc.subject глядач uk_UA
dc.subject постановник uk_UA
dc.subject culture uk_UA
dc.subject art uk_UA
dc.subject theater uk_UA
dc.subject communication uk_UA
dc.subject director uk_UA
dc.subject actor uk_UA
dc.subject model uk_UA
dc.subject concept uk_UA
dc.subject spectator uk_UA
dc.subject director uk_UA
dc.title Компаративістика як метод дослідження сучасного театрального мистецтва України та Західної Європи uk_UA
dc.title.alternative Comparativism as a method of studying contemporary theatrical art in Ukraine and Western Europe uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account