DSpace Repository

ТРАКЦІЙНА ТЕРАПІЯ ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОХОНДРОЗОМ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Show simple item record

dc.contributor.author Самойленко, К. В.
dc.date.accessioned 2020-12-22T07:39:40Z
dc.date.available 2020-12-22T07:39:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12536
dc.description Самойленко, К. В. Тракційна терапія пацієнтів з остеохондрозом шийного відділу хребта = Traction therapy of patients with osteochondrosis of the cervical spine : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / К. В. Самойленко ; наук. керівник к.б.н., доц. Н. О. Васильєва ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Медичний ф-т, Кафедра фізичної терапії, ерготерапії. – Херсон : ХДУ, 2020. – 49 с. uk_UA
dc.description.abstract Робота присвячено вивченню та аналізу фракційної терапії при остеохондрозі шийного відділу хребта. Остеохондроз - дегенеративне ураження хряща, міжхребцевого диска з наступними реактивними змінами з боку суміжних тіл хребців, між хребцевих суглобів і зв’язкового апарату. Поширеність остеохондрозу значно зростає. Нині його називають хворобою століття і вважають однією з найбільш поширених форм хронічного системного ураження сполучної тканини. Проведені дослідження показали нам, що понад 80% дорослого населення відчуває біль у спині, і має певний індивідуальний (позитивний чи негативний) досвід лікування неврологічних проявів хвороби. За кількістю хворих остеохондроз поступається лише респіраторним захворюванням і посідає третє місце у світі за частотою причин госпіталізації. Витягування (тракція) хребта це серія дозованих по силі та часу впливів - натягування та ослаблення - хребта, є високоефективний методом лікування, що має водночас миттєвий знеболюючий та тривалий терапевтичний ефект на ділянки дегенеративних та компресійних уражень хребта. Основний механізм дії витягування полягає в декомпресії анатомічних структур: збільшення міжхребцевих і міжсуглобних відстаней, розширення міжхребцевих отворів, розвантаження хребетно-рухових сегментів, зменшення внутрішньодискового тиску та розблокування міжхребцевих суглобів. Тракція добре зарекомендувала себе в якості профілактики захворювань хребта і показана для застосування як при достатньому фізичному навантаженні, так і для людей з малорухомим способом життя при появі перших ознак остехондрозу. The work is devoted to the study and analysis of fractional therapy in osteochondrosis of the cervical spine. Osteochondrosis is a degenerative lesion of the cartilage, the intervertebral disc, followed by reactive changes in the adjacent vertebral bodies, between the vertebral joints and the ligaments. The prevalence of osteochondrosis is significantly increasing. Today it is called the disease of the century and is considered one of the most common forms of chronic systemic connective tissue damage. Studies have shown us that more than 80% of the adult population experiences back pain and has some individual (positive or negative) experience in treating the neurological manifestations of the disease. In terms of the number of patients, osteochondrosis is second only to respiratory disease and ranks third in the world in the frequency of causes of hospitalization. Spinal traction is a series of strength and time doses - tension and weakening - of the spine, is a highly effective method of treatment that has both instant analgesic and long-term therapeutic effect on areas of degenerative and compression lesions of the spine. The main mechanism of action of traction is the decompression of anatomical structures: increase in intervertebral and inter-articular distances, expansion of intervertebral foramina, unloading of vertebromotor segments, reduction of intradiscal pressure and unlocking of intervertebral joints. Traction has proven itself as a prevention of diseases of the spine and is indicated for use with sufficient exercise and for people with a sedentary lifestyle at the first signs of osteochondrosis. uk_UA
dc.subject остеохондроз uk_UA
dc.subject фізична реабілітація uk_UA
dc.subject тракційне витяжіння uk_UA
dc.subject osteochondrosis uk_UA
dc.subject physical rehabilitation uk_UA
dc.subject traction traction uk_UA
dc.title ТРАКЦІЙНА ТЕРАПІЯ ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОХОНДРОЗОМ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА uk_UA
dc.title.alternative TRACTION THERAPY OF PATIENTS WITH OSTEOCHONDROSIS OF THE CERVICAL SPINE uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account