DSpace Repository

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Полєтаєва, Т. І.
dc.date.accessioned 2020-12-21T16:57:40Z
dc.date.available 2020-12-21T16:57:40Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12529
dc.description Полєтаєва, Т. І. Особливості фізичної реабілітації при порушеннях постави у дітей і підлітків = Features of physical rehabilitation for posture disorders in children and adolescents: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / Т. І. Полєтаєва ; наук. керівник к.б.н., доц. Н. О. Васильєва ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Медичний ф-т, Кафедра фізичної терапії та ерготерапії. – Херсон : ХДУ, 2020. – 52 с. uk_UA
dc.description.abstract Лікування деформації опорно-рухового апарату і дефектів постави комплексне. Воно передбачає використання ЛФК разом з масажем, загартуванням, фізіотерапією, оздоровчими та гігієнічними заходами у режимі навчання, відпочинку та праці. Головним діючим фактором серед них є фізичні вправи. Необхідність їх використання, зумовлюється багатостороннім впливом на організм. Насамперед, вони активізують діяльність ЦНС, підвищують загальний тонус, дихальної, серцево-судинної, та інших систем організму, стимулюють обмінні процеси, зміцнення м'язів, забезпечують перерозподіл м'язового навантаження, створення м'язового корсета. Систематизовані заняття фізичними вправами тренують людину, сприяють закріпленню і виникненню нових умовних рефлексів, руйнують стереотип неправильного утримання тіла. Treatment of musculoskeletal deformities and posture defects is complex. It involves the use of exercise therapy together with massage, tempering, physiotherapy, health and hygiene activities in the mode of study, rest and work. The main active factor among them is exercise. The need for their use is due to the multifaceted impact on the body. First of all, they activate the CNS, increase the overall tone of the respiratory, cardiovascular and other body systems, stimulate metabolic processes, strengthen muscles, redistribute muscle load, create a muscular corset. Systematized physical training trains a person, promotes the consolidation and emergence of new conditioned reflexes, destroys the stereotype of improper posture. uk_UA
dc.subject фізична реабілітація uk_UA
dc.subject порушення постави uk_UA
dc.subject діти uk_UA
dc.subject підлітки uk_UA
dc.subject physical rehabilitation uk_UA
dc.subject posture disorders uk_UA
dc.subject children uk_UA
dc.subject adolescents uk_UA
dc.title ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ПОСТАВИ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ uk_UA
dc.title.alternative FEATURES OF PHYSICAL REHABILITATION FOR POSTURE DISORDERS IN CHILDREN AND ADOLESCENTS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account