DSpace Repository

Phet-симуляції як засіб формування пізнавального інтересу учнів під час вивчення фізики на етапі базової середньої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Суворова, Н. А.
dc.date.accessioned 2020-08-21T12:27:50Z
dc.date.available 2020-08-21T12:27:50Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11975
dc.description Суворова, Н. А. Phet-симуляції як засіб формування пізнавального інтересу учнів під час вивчення фізики на етапі базової середньої освіти = Phet-simulations as a means of forming students' cognitive interest during the study of physics at the stage of basic secondary education: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Н. А. Суворова; наук. керівник к. п. н., доцент Н. О. Єрмакова-Черченко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, Кафедра фізики та методики її навчання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 69 с. uk_UA
dc.description.abstract Проблема формування та розвитку пізнавального інтересу школярів була і залишається однією з пріоритетних у психологічній та педагогічній науках, а також у практичній діяльності вчителів. Кожен вчитель-предметник має свої способи формування та розвитку пізнавального інтересу школярів засобами відповідної дисципліни. Вчитель фізики у своєму розпорядженні має чималий «арсенал», до якого увійшли фізичні досліди та експерименти, спостереження, виготовлення фізичних приладів, розв’язування цікавих задач, а також Інтернет-ресурси: мобільні додатки, Google-форми, Google-class, різного виду стимуляційні платформи та ін. Мета дослідження – полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних рекомендації з розвитку пізнавального інтересу учнів засобами Phet-симуляцій у гімназіях (7 клас). The problem of formation and development of cognitive interest of schoolchildren was and remains one of the priorities in psychological and pedagogical sciences, as well as in the practical activities of teachers. Each subject teacher has his own ways of forming and developing the cognitive interest of students by means of the relevant discipline. The physics teacher has at his disposal a considerable "arsenal", which includes physical experiments and experiments, observations, manufacturing of physical devices, solving interesting problems, as well as Internet resources: mobile applications, Google-forms, Google-class, various types. incentive platforms, etc. The purpose of the study - is to theoretically substantiate and develop guidelines for the development of cognitive interest of students by means of Phet-simulations in high schools (7th grade). uk_UA
dc.subject фізика uk_UA
dc.subject пізнавальний інтерес uk_UA
dc.subject STEM uk_UA
dc.subject інформаційно-комунікаційних технологій uk_UA
dc.subject physics uk_UA
dc.subject cognitive interest uk_UA
dc.subject information and communication technologies uk_UA
dc.title Phet-симуляції як засіб формування пізнавального інтересу учнів під час вивчення фізики на етапі базової середньої освіти uk_UA
dc.title.alternative Phet-simulations as a means of forming students' cognitive interest during the study of physics at the stage of basic secondary education uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account