DSpace Repository

Розвиток пізнавального інтересу учнів до фізики засобами комп`ютерних технологій на етапі базової середньої освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Божко, О. А.
dc.date.accessioned 2020-08-21T12:16:34Z
dc.date.available 2020-08-21T12:16:34Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11971
dc.description Божко, О. А. Розвиток пізнавального інтересу учнів до фізики засобами комп`ютерних технологій на етапі базової середньої освіти = Development of students' cognitive interest in physics by means of computer technologies at the stage of basic secondary education: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / О. А. Божко; наук. керівник д. п. н., доцент, професор Коробова І.В.; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, Кафедра фізики та методики її навчання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 88 с. uk_UA
dc.description.abstract Питання активізації пізнавального інтересу школярів є одним з найбільш досліджуваних у педагогічній і психологічній науках. Особливість проблеми полягає в її динамічності, а саме, в постійному удосконаленні, пов’язаному з науково-технічним і соціальним розвитком суспільства. Навчальні технології, які донедавна панували в освіті, на сьогодні вже себе вичерпали, на зміну їм висуваються нові, сучасні, інноваційні, які прогнозують більш високу якість навчання, містять у собі ще невідкриті, не розроблені пласти питань і тому потребують свого дослідження. Зазначене питання саме й відноситься до цих питань і цим визначається його актуальність. The issue of activating the cognitive interest of students is one of the most studied in pedagogical and psychological sciences. The peculiarity of the problem lies in its dynamism, namely, in the constant improvement associated with the scientific, technical and social development of society. Educational technologies, which until recently dominated education, have now exhausted themselves, they are being replaced by new, modern, innovative ones that predict higher quality of education, contain as yet undiscovered, undeveloped layers of issues and therefore need their own research. This issue relates to these issues and thus determines its relevance. uk_UA
dc.subject фізика uk_UA
dc.subject пізнавальний інтерес uk_UA
dc.subject STEM uk_UA
dc.subject інформаційні технології uk_UA
dc.subject physics uk_UA
dc.subject cognitive interest uk_UA
dc.subject information technology uk_UA
dc.title Розвиток пізнавального інтересу учнів до фізики засобами комп`ютерних технологій на етапі базової середньої освіти uk_UA
dc.title.alternative Development of students' cognitive interest in physics by means of computer technologies at the stage of basic secondary education uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account