DSpace Repository

Формування політики ціноутворення для готельно-ресторанних комплексів засобами інформаційних технологій

Show simple item record

dc.contributor.author Іванов, В. В.
dc.date.accessioned 2020-08-20T11:43:52Z
dc.date.available 2020-08-20T11:43:52Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11929
dc.description Іванов, В. В. Формування політики ціноутворення для готельно-ресторанних комплексів засобами інформаційних технологій = Price Formation Policy for Hotel and Restaurant Complexes by Means of Information Technologies: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. В. Іванов ; наук. керівник доктор економ. наук В. М. Кобець ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т комп’ютерних наук, фізики та математики, Кафедра інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики. – Херсон : ХДУ, 2020. – 65 с. uk_UA
dc.description.abstract У роботі досліджується інструментарій інформаційних систем розподілу подорожей для прийняття рішень щодо ціноутворення готельно-ресторанного комплексу (ГРК), метою якого є використання відкритих даних для формуванні оптимальної ціни готельних номерів. При розробці програми туру враховується множина факторів (маршрут подорожі, перелік туристичних компаній-партнерів, перелік та склад послуг, що надаються під час туру, діапазон розважальних заходів тощо), розроблених для туристів за допомогою інформаційних систем Sabre, AMADEUS, Galileo, Worldspan. Змоделювавши ціноутворення за допомогою програмного інструменту RStudio для готельно-ресторанних комплексів із використанням відкритих даних системи Booking і g.port було одержано, що якісніший прогноз щодо ціноутворення для ГРК Залізного Порта дозволяє виконати ресурс g.port, який користується більшою популярністю в даному сегменті ринку за рахунок привабливіших фінансових умов для власників ГРК. Велика диференціація цін на Booking погіршує якість прогнозу ціни. Коефіцієнт детермінації при формуванні ціни на Booking дорівнює 33%, тоді як на g.port 71%. Серед основних факторів впливу, що є статистично значимі, виявлені відстань до моря, зручності в номері і наявність басейну. Спрогнозована середня ціна номеру з кухнею і без кухні і довірчий інтервал для прогнозної ціни на основі відкритих даних для Booking і g.port. Підготовлені рекомендації щодо формування ціноутворення з урахування статистично значущих факторів впливу. / The paper research the tools of travel distribution information systems for decision-making on the pricing of hotel and restaurant complex (HRC), the purpose of which is to use open data to form the optimal price of hotel rooms. The development of the tour program takes into account many factors (travel route, list of partner travel companies, list and composition of services provided during the tour, range of entertainment activities, etc.) developed for tourists using such information as systems Saber, AMADEUS, Galileo, Worldspan. By modeling pricing by the means of RStudio software tool for hotel and restaurant complexes using the open data of the Booking and g.port system, it was obtained that a better pricing forecast for the Iron Port HRC allows the resource g.port, which is more popular in this market segment due to more attractive financial conditions for the owners of HRC. Substantial price differentiation on Booking worsens the quality of the price forecast. The coefficient of determination for pricing model on Booking is 33%, while on g.port 71%. Among the main influencing factors that are statistically significant are the distance to the sea, the comfort of the room and the availability of a swimming pool. Estimated average room price with and without kitchen and confidence interval for the forecast price based on open data for Booking and g.port. Prepared recommendations for the formation of pricing taking into account statistically significant factors of influence. uk_UA
dc.subject готельно-ресторанний комплекс uk_UA
dc.subject інформаційна система uk_UA
dc.subject множинна регресія uk_UA
dc.subject дескриптивна статистика uk_UA
dc.subject hotel and restaurant complex uk_UA
dc.subject information system uk_UA
dc.subject multiple regression uk_UA
dc.subject descriptive statistics uk_UA
dc.title Формування політики ціноутворення для готельно-ресторанних комплексів засобами інформаційних технологій uk_UA
dc.title.alternative Price Formation Policy for Hotel and Restaurant Complexes by Means of Information Technologies uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account