DSpace Repository

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Show simple item record

dc.contributor.author Пірожек, В. А.
dc.date.accessioned 2020-07-28T11:19:42Z
dc.date.available 2020-07-28T11:19:42Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11574
dc.description Пірожек, В. А. Розвиток творчих здібностей учнів старших класів на уроках англійської мови = The development of senior students creative skills in the english language lessons : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / В. А. Пірожек ; наук. керівник к.ф.н., доц. Н. В. базилевич ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т іноземної філології, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 64 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота (проєкт) складається з вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел загальним обсягом 64 сторінки. Об'єктом дослідження є вивчення іноземної мови в середніх навчальних закладах. Предметом - процес розвитку творчих здібностей школярів на уроках англійської мови. Метою роботи є розробка системи вправ для розвитку творчих здібностей учнів 11 класу на уроках англійської мови. У першому розділі розглядається теоретико-методологічні засади дослідження. Другий розділ присвячено практичній частині роботи, в якій було охарактеризовано особливості використання технології дебатів, кейс-методу та комунікативної гри для формування творчих здібностей. Висновки містять поставленні завдання. The qualification work (project) consists of an introduction, two sections, conclusions and a list of used sources with a total volume of 64 pages. The object of research is the study of a foreign language in secondary schools. The subject - the process of developing creative abilities of students in English lessons. The aim of the work is to develop a system of exercises for the development of creative abilities of 11th grade students in English lessons. The first section considers the theoretical and methodological foundations of the study. The second section is devoted to the practical part of the work, which described the features of the use of debate technology, case method and communicative game for the formation of creative abilities are described. Conclusions contain the settasks. uk_UA
dc.subject кейс-метод uk_UA
dc.subject комунікативна гра uk_UA
dc.subject дебати uk_UA
dc.subject case method uk_UA
dc.subject communicative game uk_UA
dc.subject debate uk_UA
dc.title РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ uk_UA
dc.title.alternative THE DEVELOPMENT OF SENIOR STUDENTS CREATIVE SKILLS IN THE ENGLISH LANGUAGE LESSONS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account