DSpace Repository

МІФОПОЕТОНІМИ У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДАРИ КОРНІЙ ТА НАТАЛІЇ МАТОЛІНЕЦЬ)

Show simple item record

dc.contributor.author Кухарчук, Н. О.
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:53:21Z
dc.date.available 2020-07-26T12:53:21Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11504
dc.description Кухарчук, Н. О. Міфопоетоніми у творах українських фентезі (на матеріалі творів Дари Корній та Наталії Матолінець) = Mythopoetonyms in the Ukrainian fantasy works (case study of the works of Dara Korniy and Natalііa Matolinets) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Н. О. Кухарчук ; наук. керівник к.пед.н., доцентка Т. Г. Окуневич ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української філології та журналістики, Кафедра мовознавства. – Херсон : ХДУ, 2020. – 43 с. uk_UA
dc.description.abstract У кваліфікаційній роботі проведено комплексний аналіз семантичних та стилістичних функцій міфопоетонімів в українських фентезі-текстах, виявлено закономірності творення їх та використання у художніх текстах. У дослідженні авторка аналізувала поняття «міфонім» у контексті лінгвістичних досліджень, розглянула взаємозв’язок міфології та фентезі-творів, дослідила стилістичні функції міфонімів у фентезі-текстах Дари Корній і Наталії Матолінець. Робота свідчить про важливість та необхідність лінгвістичних особливостей мови художніх творів жанру фентезі, що відтворюють мовну картину автора. In the qualification work the complex analysis of semantic and stylistic functions of mythopoetonyms in the Ukrainian fantasy-texts is carried out, regularities of their creation and use in art texts are revealed. In the study, the author analyzed the concept of "mythonym" in the context of linguistic research, considered the relationship between mythology and fantasy works, explored the stylistic functions of mythonyms in fantasy texts by Dara Korniy and Natalііa Matolinets. The work testifies to the importance and necessity of linguistic features of the language of works of art of the fantasy genre, reproducing the linguistic picture of the author. uk_UA
dc.subject міфонім uk_UA
dc.subject міфопоетонім uk_UA
dc.subject фентезі uk_UA
dc.subject міфологізм uk_UA
dc.subject семантика uk_UA
dc.subject мythonym uk_UA
dc.subject mythopoetonym uk_UA
dc.subject fantasy uk_UA
dc.subject mythologism uk_UA
dc.subject semantics uk_UA
dc.title МІФОПОЕТОНІМИ У ТВОРАХ УКРАЇНСЬКИХ ФЕНТЕЗІ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ДАРИ КОРНІЙ ТА НАТАЛІЇ МАТОЛІНЕЦЬ) uk_UA
dc.title.alternative MYTHOPOETONYMS IN THE UKRAINIAN FANTASY WORKS (CASE STUDY OF THE WORKS OF DARA KORNIY AND NATALІІA MATOLINETS) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account