DSpace Repository

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КЛАСІ АКОРДЕОНА

Show simple item record

dc.contributor.author Слива, К. О.
dc.date.accessioned 2020-07-16T13:07:13Z
dc.date.available 2020-07-16T13:07:13Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11240
dc.description Слива, К. О. Актуальні питання удосконалення музично-виконавської діяльності в класі акордеона = Topical issues of the music performance improvement in the accordion class : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / К. О. Слива ; наук, керівник професор С. Л. Марцинковський ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун.-т, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра інструментального виконавства. - Херсон : ХДУ, 2020. - 25 с. uk_UA
dc.description.abstract У кваліфікаційній роботі аналізується значення виконавської майстерності акордеоніста; розкрито зміст поняття «виконавство» охарактеризовано засоби виразності композитора, виконавця; розглянуто основні інтерпретаторські можливості; проаналізовано досвід використання музично-виражальних засобів; визначено особливості використання специфічних виражальних засобів. Набуті знання про високо-художню майстерність гри на акордеоні впливають на естетичні смаки виконавців. Застосування критичного фахового аналізу виконуваних творів формує здатність переоцінки художнього змісту твору. The qualifying work analyzes the importance of the accordionist's performance skills; the meaning of the concept of "performance" is revealed, the means of expression of the composer, performer are characterized, the main interpretive possibilities are considered; the experience of using musical and expressive means is analyzed; features of use of specific means of expression are defined. Acquired knowledge about the highly artistic skill of playing the accordion affects the aesthetic tastes of performers. The use of critical professional analysis of performed works forms the ability to reassess the artistic content of the work. uk_UA
dc.subject виконавство uk_UA
dc.subject художні засоби uk_UA
dc.subject інтерпретація uk_UA
dc.subject performance uk_UA
dc.subject artistic means uk_UA
dc.subject interpretation uk_UA
dc.title АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КЛАСІ АКОРДЕОНА uk_UA
dc.title.alternative TOPICAL ISSUES OF THE MUSIC PERFORMANCE IMPROVEMENT IN THE ACCORDION CLASS uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account