DSpace Repository

РОЗВИТОК МУЗИЧНО-КОНЦЕРТНОГО ЖИТТЯ ХЕРСОНА КІНЦЯ XIX-ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ

Show simple item record

dc.contributor.author Гаркуша, Г. В.
dc.date.accessioned 2020-07-16T12:35:31Z
dc.date.available 2020-07-16T12:35:31Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/11235
dc.description Гаркуша, Г. В. Розвиток музично-концертного життя Херсона кінця XIX-початку XX століть = Development of music and concert life in Kherson in the late XIX-early XX centuries : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Г. В. Гаркуша ; наук, керівник канд. мистецтвознавства, доцент А. О. Чехуніна ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т культури і мистецтв, Кафедра інструментального виконавства. - Херсон : ХДУ, 2020. - 66 с. uk_UA
dc.description.abstract Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню музично-концертного життя Херсона кінця XIX - початку XX століття. У дослідженні визначені особливості розвитку музичної культури, процесів професіоналізації й поширення музичної освіти та виконавства зазначеного періоду на території Російської імперії й України, надано характеристику культурній ситуації у Херсоні, а саме, тогочасному музично-концертному виконавству. На основі досліджених періодичних видань й інших джерел були визначені напрями розвитку музично-концертної діяльності Херсона, проаналізовано репертуар музичних концертів. Qualification work is devoted to the study of music and concert life of Kherson in the late nineteenth - early twentieth century. The study identifies the features of the development of music culture, the processes of professionalization and dissemination of music education and performance of this period in the Russian Empire and Ukraine, provides a description of the cultural situation in Kherson, namely, the then music and concert performance. On the basis of the researched periodicals and other sources the directions of development of musical and concert activity of Kherson were defined, the repertoire of musical concerts was analyzed. uk_UA
dc.subject музично-концертне життя Херсона uk_UA
dc.subject розвиток музичної культури uk_UA
dc.subject музично-концертне виконавство uk_UA
dc.subject musical and concert life of Kherson uk_UA
dc.subject development of musical culture uk_UA
dc.subject music and concert performance uk_UA
dc.title РОЗВИТОК МУЗИЧНО-КОНЦЕРТНОГО ЖИТТЯ ХЕРСОНА КІНЦЯ XIX-ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ uk_UA
dc.title.alternative DEVELOPMENT OF MUSIC AND CONCERT LIFE IN KHERSON IN THE LATE XIX-EARLY XX CENTURIES uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account