DSpace Repository

Browsing 2020 by Issue Date

Browsing 2020 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Желєзагло, А. В. (2020)
  Ця робота присвячена особливостям вивчення перетворень у курсі алгебри основної школи. Важливе місце у шкільному курсі математики належить вивченню змістової лінії курсу – вирази та їх перетворення. Вивчення різних перетворень ...
 • Матійків, С. В. (2020)
  Ця робота присвячена одним з ocнoвних poздiлiв cучacнoї aлгебpи, яка є складовою частиною теopiї гpуп. Гpупи - це oдин з ocнoвних типiв aлгебpaїчних cтpуктуp. В тепеpiшнiй чac теopiя гpуп є oднiєю з нaйбiльш poзвинених ...
 • Морозова, С. Ю. (2020)
  Об’єкт дослідження. Групи та теоретико-групові конструкції. Предмет роботи. Твірні групи. Розклад груп у вільний добуток груп. Метою роботи є вивчення питання про можливість розкладу групи у вільний груп; вивчення властивостей ...
 • Човник, А. В. (2020)
  Ця робота присвячена дослідженню та аналізу різних геометричних методів розв'язування задач. Розглянуто недоліки геометричних методів у шкільному курсі. Виділено основні характеристики, твердження та роз’яснення методу ...
 • Чорна, Ю. В. (2020)
  Робота присвячена розробцi методичного забезпечення з навчального модуля "Аналітична геометрiя" який є складовою частиною курсу "Лiнiйна алгебра та аналiтична геометрiя", шо викладається студентам комп'ютерних спецiальностей ...
 • Заводянний, В. В. (2020)
  Ця робота присвячена розгляду основних тверджень та найважливіших теорем, що стосуються дискретних матричних регулярних методів підсумовування рядів, необхідних та достатніх умов для того, щоб метод підсумовування мав ...
 • Гузенко, З. О. (2020)
  У сучасних учнів зникає прагнення до пошуку, здобуття, пізнання чогось нового. Саме через це навчальний процес повинен урізноманітнюватися різними способами організації навчання. Одним з цих способів є нетрадиційні уроки, ...
 • Гордієнко, В. М. (2020)
  В цій роботі проводилось дослідження існуючих методів навчання математики у загальноосвітніх навчальних закладах. Проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних науковців з проблеми методів навчання математики. З огляду ...
 • Асауленко, В.С. (2020)
  Ця робота присвячена лінійному інтенгальному рівнянню типу Фредгольма. Протягом багатьох століть зусилля математиків були спрямовані на розвязання проблеми коливання середовища та пов'язаної з нею крайовою задачею теорії ...
 • Конотоп, К. А. (2020)
  Робота присвячена розробці навчально-методичного комплексу з дисципліни «Проективна геометрія та методи зображень» для студентів спеціальності «Середня освіта (математика)». Робота містить плани-конспекти  лекційних та ...
 • Демид, А. О. (2020)
  Робота присвячена розробці навчально-методичного комплексу з навчального модуля «Основи геометрії» для студентів спеціальності «Середня освіта (математика)». Робота містить плани-конспекти  лекційних та практичних занять ...
 • Березовська, А. В. (2020)
  В дипломній роботі розглянуто питання щодо підсумовування тригонометричних рядів. Присутні такі розділи: 1. Класичні методи підсумовування розбіжних рядів. • Загальні матричні методи; • Дискретні методи ...
 • Карпенко, С. Ю. (2020)
  В кваліфікаційній роботі розглянуто питання дослідження процесу та особливостей навчання розв'язуванню текстових задач в курсі алгебри 7-9 класів. Представлені основні методи розв'язування текстових задач. Кваліфікаційна ...
 • Коваленко, А. С. (2020)
  У даній кавліфікаційній роботі опрацьовано та систематизовано матеріал з теми "Вільні добутки та вільні групи". Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Загальний обсяг ...
 • Лапік, С. В. (2020)
  Кваліфікаційна робота присвячена вивченню діяльнісного підходу до навчання математики. Розглядаються проблеми діяльнісного підходу підчас ведення математичних понять, доведення теорем, розв’язування задач. Шляхи формування ...
 • Редько, Л. В. (2020)
  Робота присвячена розробrдi методичного забезпечення з навчального модуля "Лiнiйна алгебра", який є складовою частиною курсу "Лiнiйна алгебра та аналiтична геометрiя", що викладається студентам комп'ютерних спецiалъностей ...

Search DSpace


Browse

My Account