DSpace Repository

Browsing Кафедра історії, археології та методики викладання by Title

Browsing Кафедра історії, археології та методики викладання by Title

Sort by: Order: Results:

 • Клименко, О. О. (2020)
  Сучасний стан української благодійності та діяльності громадських організацій у цій сфері демонструє не лише постійний інтерес суспільства до проблем нужденних, а й вказує на надзвичайно високий рівень суспільної самосвідомості ...
 • Гетьман, Ю. В. (2020)
  Метою роботи є визначення географічних факторів військово-політичного розвитку українських земель. Здійснено дослідження географії розгортання внутрішнього громадянського і старшинського протистояння, формування векторів ...
 • Кухар, Д. В. (, 2020)
  Мета роботи: охарактеризувати громадську діяльність М. Драгоманова. Для реалізації мети були поставлені наступні завдання: визначити ідейні засади та напрямки просвітницької діяльності М. Драгоманова; охарактеризувати ...
 • Гнідіна, Р. В. (2020)
  У роботі йдеться про те, що у добу Центральної Ради зароджувалися основи національної української дипломатії, створювались її перші інституції, тимчасові надзвичайні місії поступово мінялись на постійні дипломатичні ...
 • Зіняк, К. С. (2020)
  Метою роботи є вивчення кооперативного руху та розбудови кооперативної системи на західноукраїнських землях. Здійснено дослідження розвитку кооперації першого й другого ступеня та її організацію у крайові союзи. Простежено ...
 • Ткачук, С. В. (2020)
  Мета роботи: комплексний аналіз особливостей становища українських земель під владою нацистського режиму, дослідити вектори політичної влади нацистського окупаційного режиму на території українських земель, Виявити характерні ...
 • Нагрибельний, Б. Я. (2020)
  Дослідження зумовлено потребою аналізу бойових дій під час оборони Херсону. Історіографія радянської доби була спрямована на демонстрацію героїчних вчинків радянського керівництва та нівелювання прорахунків і невдалих ...
 • Белінська, І. І. (2020)
  У роботі розповідається про становлення та особливості розвитку бібліотечної справи на території України періоду XIX –XX ст. Відображено поширення бібліотечної мережі на українських землях у ХІХ – в п.п. ХХ ст., зосереджено ...
 • Петлінська, Ю. В. (2020)
  Підґрунтям дипломної роботи слугують архівні матеріали, періодична преса. Опрацювання та аналіз джерел різноманітних за своїм походженням та за ступенем інформативності дало можливість створити комплексну картину повсякденності ...
 • Сапога, К. Ю. (2020)
  Мета роботи: аналіз основних подій Голокосту в Україні та встановлення їх особливостей на теренах Херсонщини, зокрема. Дослідження зосереджено на оцінці ступеню зацікавлення українських істориків певними його ...
 • Дементеєв, Я. Я. (2020)
  Українська революція 1917-1921 рр. мала величезний вплив на подальшу історію української нації, держави і на процес формування національної свідомості українців. Важливу рушійну силу в цьому процесі відігравала діяльність ...
 • Мануйлова, К. І. (2020)
  Мета роботи: охарактеризувати політичний і правовий розвиток міст Західної Європи у добу Середньовіччя; проаналізувати процес виникнення та розвитку міст у Західній Європі у середні віки; охарактеризувати принципи організації ...
 • Коблюк, Ю. В. (2020)
  Метою роботи є вивчення реалізації стратегії прискореної індустріальної модернізації радянської України. Здійснено характеристику процесу оформлення концептуальних засад індустріалізації в їх політичних та ідеологічних ...
 • Олоханова, В. В. (2020)
  Робота присвячена Михайлу Петровичу Драгоманову, відомому громадському діячеві, науковцю, педагогу. Актуальність теми полягає в тому, що доробок Драгоманова, потребує детального дослідження, вивчення та ознайомлення молодого ...
 • Андрієвський, С. С. (2020)
  Роль магдебурзького права в поступі українських міст та становленні національного права на українських землях є однією з найбільш дискусійних проблем в історії України. Мета роботи: аналіз специфіки сучасної візії історії ...
 • Вовк, В. В. (2020)
  Мета роботи полягає у визначенні основних ідеологічних принципів політичного розвитку Японії в кінці ХІХ – 30-х рр. XX ст. Для цього автор ставить такі дослідницькі завдання: дослідити модернізаційні зміни в політичній, ...
 • Дем’янова, Ю. С. (2020)
  Мета роботи полягає у комплексному визначенні основних тенденцій розвитку у соціально-економічному, політичному та культурному житті єврейської громади на південній території України. Методологічні засади роботи становлять ...
 • Бушманова, І. А. (2020)
  Висвітлено характерні риси становища інтелігенції Півдня УСРР у суспільно-політичному житті у період 1920-х років. Методологічні засади роботи становлять принципи історизму, об’єктивності та системності. У процесі ...
 • Лелеко, О. О. (2020)
  Метою роботи є аналіз історичної літератури періоду національно-визвольного руху XIX - початку XX століття. Події національно-визвольного руху ХІХ-ХХ віків на українських землях відіграли велику роль в українській історії. ...
 • Костюк, А. М. (2020)
  Мета дослідження полягає у реконструкції наукових поглядів О. Оглоблина у контексті розвитку української історичної науки та українського громадсько-політичного життя протягом ХХ ст., що включає: елементи професійної ...

Search DSpace


Browse

My Account